Omzet en winst EY Nederland stijgen

De omzet van EY Nederland steeg afgelopen boekjaar met 9 procent, van €727 miljoen naar €796 miljoen terwijl de winst met 9 procent groeide van €135 miljoen naar €148 miljoen. De operationele kosten stegen tot €644 miljoen. Deze toename werd met name veroorzaakt door groei van het aantal medewerkers en hogere investeringen in kwaliteit van de dienstverlening, interne processen, opleidingen en technologische vernieuwing.

De omzetgroei is over de hele linie van de bedrijfsvoering gerealiseerd en is het gevolg van de economische groei en het toegenomen consumentenvertrouwen. De positieve economische ontwikkeling en daardoor de vraag naar onze dienstverlening zien wij het komende jaar doorzetten.

Terugblik raad van bestuur

De raad van bestuur kijkt met gemengde gevoelens terug op het afgelopen boekjaar. Coen Boogaart, voorzitter raad van bestuur EY Nederland: ‘Ons past bescheidenheid. Het enthousiasme over de goede resultaten die we op vele fronten behaalden, wordt getemperd door het kritisch oordeel van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) over de kwaliteit van de controles bij de accountants. We zijn in april begonnen met de uitrol van Step Change to Quality, een intern verbeterprogramma. Dit programma heeft tot doel om veranderingen in onze organisatie te realiseren. Veranderingen die ertoe zullen leiden dat de kwaliteit verbetert en het vertrouwen in onze dienstverlening wordt hersteld.'
 
In het afgelopen boekjaar is ook een aantal wijzigingen doorgevoerd in de bezetting van de raad van bestuur en het management van de service line Assurance. Rob Lelieveld werd benoemd tot voorzitter van Assurance en in die hoedanigheid benoemd tot lid van de raad van bestuur. Nico Pul werd benoemd tot lid van het management van Assurance met de portefeuille Kwaliteit. Nico neemt vanuit die hoedanigheid ook deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur. Patrick Gabriëls maakt sinds 1 september onderdeel uit van het management van Assurance en is verantwoordelijk voor de portefeuille Operations & Innovatie.

Resultaten service lines

De omzet van TAS (Transaction Advisory Services) groeide procentueel het hardst, met 38 procent naar €54 miljoen. De omzet van Advisory nam met 12 procent toe tot €110 miljoen. Assurance steeg met 10 procent tot €334 miljoen en de omzet van Tax kwam uit op €266 miljoen, een toename met 4 procent.

Resultaten marktsectoren

Ook in het boekjaar 2016/2017 was de marktsector Financial Services het grootst gemeten naar omzet: die steeg met 9 procent van €179 miljoen naar €195 miljoen. Ook in alle andere sectoren nam de omzet toe. De grootste groei was in Technology & Telecommunication: met 22 procent van €79 miljoen naar €96 miljoen. De sector Consumer Products & Retail kwam met een groei van 4 procent uit op €82 miljoen (was €79 miljoen). Andere groeiers zijn Healthcare & Life Sciences (€69 miljoen, plus 15 procent), Government & Public (€62 miljoen, 13 procent) en Real Estate, Hospitality & Construction (€48 miljoen, 14 procent). De omzetdaling van vorig jaar bij Energy & Resources heeft zich niet doorgezet: deze marktsector groeide weer licht, met 5 procent van €55 miljoen naar €58 miljoen.

Partners en medewerkers

Het aantal medewerkers (FTE) nam toe met 6 procent van 4.029 naar 4.287. Het aantal partners nam toe van 245 naar 261, een stijging van 6 procent.
 
 
[ Bron: EY ]
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

                   

Meest gelezen