Ontvangst van stuk door bestuursorgaan niet doorslaggevend voor proceskostenvergoeding

Hof Arnhem-Leeuwarden acht de ontvangst van een stuk door het bestuursorgaan niet doorslaggevend voor de toekenning van een kostenvergoeding.

Belanghebbende, X, maakt bezwaar tegen een WOZ-beschikking. De heffingsambtenaar verklaart het bezwaar gegrond en kent een kostenvergoeding toe voor rechtsbijstand. Rechtbank Overijssel hecht geloof aan de stelling van de heffingsambtenaar dat hij het taxatierapport van X niet heeft ontvangen. De gemeente heeft voor dit rapport terecht geen kostenvergoeding toegekend.

Hof Arnhem-Leeuwarden acht de ontvangst van een stuk door het bestuursorgaan niet doorslaggevend voor de toekenning van een kostenvergoeding. In een eerdere uitspraak (ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8846) overwoog het hof daarover als volgt: "Anders dan de Ambtenaar kennelijk betoogt, mag aan toekenning van een vergoeding voor de kosten van een taxatierapport niet de eis worden gesteld dat het taxatierapport een bijdrage heeft geleverd aan de beslissing van de rechter over het geschilpunt ter zake waarvan het is overgelegd (HR 16 november 2012, nr. 11/02517, LJN BY2770, BNB 2013/41 en HR 30 november 2012, nr. 12/00778, LJN BY4617, BNB 2013/55). Deze rechtsregel heeft naar het oordeel van het Hof evenzeer te gelden voor de beslissing van een bestuursorgaan in het kader van de uitspraak op bezwaar." Voor de vraag of X in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten van het taxatierapport is dan ook niet doorslaggevend of (afschriften van) die rapporten door de heffingsambtenaar zijn ontvangen. Nu niet in geschil is dat X deze kosten heeft gemaakt is de vraag slechts of X deze kosten redelijkerwijs heeft moeten maken en of de hoogte daarvan redelijk is. Het hof beantwoordt deze vraag bevestigend.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet bestuursrecht 7:15

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!