Ook HIR-dotatie voor correctie van € 2 mln bij continu herinvesteringsvoornemen

Hof Amsterdam oordeelt dat X bv beschikt over een continu herinvesteringsvoornemen. X bv heeft dit herinvesteringsvoornemen namelijk neergelegd in directiebesluiten, en in 2006 voor circa € 3,6 mln geïnvesteerd in onroerende zaken. Het hof vernietigt de navorderingsaanslag.

A is dga van belanghebbende, X bv. X bv vormt samen met Y bv een f.e. voor de VPB. De activiteit van Y bv is het beleggen in woningen voor de sociale verhuur. In 2005 verkoopt Y bv verhuurde woningen aan A, en aan zijn kinderen. Een aantal woningen wordt binnen vijf jaren met flinke winsten doorverkocht. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur een VPB-navorderingsaanslag 2005 op, waarbij hij de winst corrigeert. X bv wil deze winstcorrectie aan de HIR toevoegen. Hof Den Haag oordeelt dat de gecorrigeerde winst niet kan worden toegevoegd aan de HIR van X bv. Volgens het hof is er namelijk geen sprake van een herinvesteringsvoornemen. Het hof overweegt daarbij dat al vaststaat dat de winst aan A en zijn kinderen zal worden uitgekeerd, hetgeen een herinvesteringsvoornemen volgens het hof uitsluit. X bv gaat in cassatie. De Hoge Raad oordeelt dat het feit dat de middelen niet langer voor herinvestering beschikbaar zijn, niet betekent dat een voornemen tot herinvestering niet aanwezig is. De Hoge Raad wijst er daarbij op dat er aanwijzingen kunnen bestaan dat wel degelijk een voornemen tot herinvestering (uit andere middelen) bestaat. De Hoge Raad verwijst de zaak naar Hof Amsterdam.

Hof Amsterdam oordeelt dat X bv aannemelijk maakt dat zij ultimo 2005 beschikte over het vereiste herinvesteringsvoornemen, ook voor zover sprake was van door haar niet-aangegeven uitgedeelde winst. Het hof wijst er daarbij op dat uit de investeringen die X bv in 2005 en 2006 heeft gedaan, blijkt dat X bv beschikt over een continu herinvesteringsvoornemen in voor belegging bestemde onroerende zaken. Ook acht het hof van belang dat X bv het herinvesteringsvoornemen heeft neergelegd in directiebesluiten. Aangezien vaststaat dat X bv in 2006 voor circa € 3,6 mln heeft geïnvesteerd in onroerende zaken, vernietigt het hof uiteindelijk de navorderingsaanslag.

Lees ook het thema Herinvesteringsreserve: onbelaste boekwinst voor herinvesteren in nieuwe bedrijfsmiddelen

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.54

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!