Opbrengsten zelfstandig distributeur van parfums en cosmetica belast met IB

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X winst uit onderneming geniet. Volgens het hof is er namelijk sprake van een bron van inkomen. Ook zijn de door X ontvangen provisies terecht belast met btw.

Belanghebbende, X, verricht werkzaamheden voor A bv. De werkzaamheden bestaan uit de in- en verkoop, als zelfstandig distributeur, van parfums en cosmetica van A bv. A bv is een Multi-Level Marketingorganisatie. Binnen het zakenmodel van A bv worden diensten of producten verkocht door middel van een gelaagd systeem van vertegenwoordigers of distributeurs. X krijgt directe punten als zij iemand voor haar eigen team inschrijft en indirecte punten wanneer een sub-distributeur iemand inschrijft voor haar sub-team. X is van mening dat haar werkzaamheden geen bron van inkomen vormen. Naar aanleiding van een boekenonderzoek legt de inspecteur IB-(navorderings)aanslagen en OB-naheffingsaanslagen op aan X. Uiteindelijk is alleen nog in geschil of de opbrengsten die X geniet in verband met de sub-distributeurs belast zijn voor de IB en de OB. Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat X winst uit onderneming geniet met haar werkzaamheden als zelfstandig distributeur van parfums en cosmetica van A bv.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat X winst uit onderneming geniet. Volgens het hof is er namelijk sprake van een bron van inkomen. Het hof overweegt hierbij onder andere dat X:

  • diverse kosten heeft gemaakt voor onder meer telefoon, kantoorbenodigdheden, zaalhuur, reclame/advertenties en reis/verblijfskosten;
  • aanzienlijke inspanningen heeft verricht om haar netwerk op te bouwen en te onderhouden;
  • haar eigen website heeft, en
  • investeringen heeft gedaan in een laptop en een auto

Verder merkt het hof nog op dat de inkomsten uit de provisies op een gegeven moment gemiddeld € 1.500 per maand bedroegen en dat er sprake is van continuïteit, aangezien X de werkzaamheden reeds vanaf 2008 verricht. Ook zijn de door X ontvangen provisies terecht belast met btw. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 1

Wet inkomstenbelasting 2001 3.8

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!