Agenda

In deze agenda staan alle niet-commerciële activiteiten van diverse universiteiten, zoals: oraties, promoties, afscheidsredes, symposia, congressen, discussie-bijeenkomsten etc. De agenda vermeldt alleen activiteiten op het gebied van fiscaal recht en fiscale economie. De volgende universiteiten werken mee aan de agenda: Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Nyenrode, Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht.

Promotie mr. drs. B.G.A. (Bart) Heijnen: Niet-betaling in de btw


Datum: 22 juni 2018, 13:30 uur
Locatie: Erasmus Universiteit Rotterdam
Meer Informatie:
Op 22 juni 2018 verdedigt de heer mr. drs. B.G.A. (Bart) Heijnen zijn proefschrift aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
 
Titel proefschrift: Niet-betaling in de btw
Subtitel: Over oninbare vorderingen en onbetaalde schulden in de Europese en Nederlandse btw