Agenda

In deze agenda staan alle niet-commerciële activiteiten van diverse universiteiten, zoals: oraties, promoties, afscheidsredes, symposia, congressen, discussie-bijeenkomsten etc. De agenda vermeldt alleen activiteiten op het gebied van fiscaal recht en fiscale economie. De volgende universiteiten werken mee aan de agenda: Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Nyenrode, Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht.

Promotie mr. drs. N.G.H. Speet RA over renteaftrekbeperkingen en de financiering van ondernemingen


Datum: 29 september 2017, 13:00 uur
Locatie: Universiteit van Amsterdam
Meer Informatie:

Op 29 september gaat mr.drs. N.G.H Speet RA promoveren op het onderwerp:

Renteaftrekbeperkingen en de financiering van ondernemingen - Een kwantitatieve en kwalitatieve analyse op basis van empirisch onderzoek met aanbevelingen voor de toekomst

ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam ten overstaan van een door het College voor Promoties ingestelde commissie, in het openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit op vrijdag 29 september 2017, te 13 uur.