Agenda

In deze agenda staan alle niet-commerciële activiteiten van diverse universiteiten, zoals: oraties, promoties, afscheidsredes, symposia, congressen, discussie-bijeenkomsten etc. De agenda vermeldt alleen activiteiten op het gebied van fiscaal recht en fiscale economie. De volgende universiteiten werken mee aan de agenda: Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Nyenrode, Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht.

RB Jongerencongres 2017


Datum: 9 november 2017, 13:30 uur
Locatie: Strandzuid in Amsterdam
Meer Informatie:
Kom op donderdag 9 november 2017 naar het RB Jongerencongres. Het congres is exclusief en gratis voor Jong RB-leden en studenten (hbo/wo) Fiscaal Recht & Fiscale Economie. De locatie is dit jaar Strandzuid in Amsterdam.
 
Het thema is ‘Ik adviseer, dus ik besta… (niet)'. Diverse sprekers belichten het thema vanuit verschillende perspectieven. Vanuit fiscaal oogpunt, vanuit de ondernemer en vanuit de benodigde vaardigheden.
 

Programma

De dag staat in het teken van de toekomstige veranderingen en uitdagingen van het vak belastingadviseur.
 
11.30 – 13.30: Walking lunch: Aan tafel met je werkgever (exclusief voor studenten
13.30 – 14.00: Ontvangst Jong RB-leden
14.00 – 14.15: Dagvoorzitter Rens de Jong opent het RB Jongerencongres 2017 
14.15 – 14.25: Openingswoord door Ralph Rijnders, voorzitter Jong RB 
14.30 – 14.55: Danny Mekić, vanuit de ondernemer. De wensen en behoeften van klanten veranderen, onder meer door een verdergaande digitalisering van informatie. Het is interessant om te horen hoe een ondernemer dit ervaart. 
15.05 – 15.45: Anna Heijker, vanuit vaardigheden. Als belastingadviseur is goed contact met de ondernemer essentieel. Maar hoe stel jij jezelf voor en wat is jouw boodschap als adviseur? Tijdens deze sessie ga je op zoek naar de kracht van jouw pitch. 
15.50 – 16.20: Pauze 
16.35 – 17.00: Jan van de Streek, vanuit de inhoud. Een belastingadviseur kan zijn meerwaarde voor een bedrijf bij uitstek waarmaken bij conflictgevoelige aftrekposten. We nemen de meest conflictgevoelige aftrekposten onder de loep (welke aftrekpost blijft nog even een verrassing). 
17.10 – 17.15 Afsluiting RB Jongerencongres door Wil Vennix, voorzitter Register Belastingadviseurs
17.20 – 17.35: Rob Bindels, hoe ga je zo de netwerkborrel in? Tips en tricks om de netwerkborrel te overleven én er alles uit te halen wat er in zit. 
17.40 – 19.15: Dynamisch informeel diner 
 
 

                   

Meest gelezen