RB keurt aangekondigde spoedmaatregelen fiscale eenheid af

Het Register Belastingadviseurs (RB) laat in een uitgebreide brief weten de aangekondigde spoedmaatregelen inzake de fiscale eenheid af te keuren. Sylvester Schenk, directeur fiscale zaken van het RB: "Aanleiding voor de spoedmaatregelen zijn de conclusies van de Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie van de EU. Nederland is niet gerust op een goede afloop van de procedures en heeft daarom, voor het geval dat deze worden verloren, nieuwe wetgeving met terugwerkende kracht aangekondigd. Dat zorgt helaas voor veel onduidelijkheid bij zowel mkb-ondernemingen als bij het grootbedrijf. Voor belastingplichtigen wordt het zo onmogelijk om hun fiscale positie te bepalen."

Schenk vervolgt: "Het is overigens ook maar de vraag of het aankondigen van nieuwe wetgeving, die met terugwerkende kracht zal gelden, Europeesrechtelijk wel door de beugel kan. Wij hebben daar grote twijfels bij."

Verstoord evenwicht tussen mkb en grootbedrijf

Adjay Pahladsingh (Bureau Vaktechniek RB / Commissie Wetsvoorstellen): "De staatssecretaris geeft aan dat het evenwicht tussen het grootbedrijf en het mkb ten nadele van het mkb is verstoord door het grootbedrijf. Dit evenwicht moet hersteld worden, maar het mkb moet daaraan meebetalen volgens de staatssecretaris. Dit lijkt tegenstrijdig en wij hebben hier dan ook bezwaren tegen. Het RB heeft dan ook een andere afweging met als uitgangspunt dat het mkb zoveel mogelijk wordt ontzien."

Alternatief voorstel

Pahladsingh vervolgt: ¨De staatssecretaris zou kunnen denken aan het invoeren van een drempelbedrag voor de winstdrainageregeling (artikel 10a Wet op de vennootschapschapsbelasting 1969). Die drempel geldt dan zowel voor binnenlandse fiscale eenheden als voor internationaal opererende ondernemingen. Dit heeft meerdere voordelen: de misbruikmogelijkheden worden aangepakt, budgettaire risico's voor de schatkist worden vermeden en een groot deel van het mkb wordt ontzien. Bijkomend voordeel is dat ons voorstel niet alleen geschikt is als spoedmaatregel, maar ook een structurele oplossing biedt."
 
 
[ Bron: Register Belastingadviseurs ]
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters