Rechtbank honoreert constructie van school met schoonmaak-bv

Rechtbank Gelderland wijst het verzoek van FE K om A bv in de FE K te voegen toe. Volgens de rechtbank is namelijk voldaan aan de verwevenheidseisen.

Belanghebbende, de voor de omzetbelasting fiscale eenheid K, bestaat uit stichting X, stichting Y en stichting K. De ontvangsten van FE K bestaan voor ongeveer 99% uit vergoedingen van de rijksoverheid voor het door haar verstrekken van wettelijk geregeld basisonderwijs. Voor ongeveer 1% bestaan haar ontvangsten uit huurinkomsten, in verband met de verhuur van enkele woningen aan voormalige directeuren, de verhuur van vrijstaande leslokalen en de verhuur van het gymlokaal. Stichting X biedt basisonderwijs aan en had oorspronkelijk schoonmaakpersoneel in dienst, waarop de onderwijs-cao van toepassing was. In verband met de hoge kosten is daarom, in samenwerking met L bv, naar een oplossing gezocht. In dat kader heeft stichting X in 2011 A bv opgericht. A bv nam vervolgens personeel in dienst om de schoonmaakwerkzaamheden te verrichten, maar de overige werkzaamheden in verband met het uitvoeren van de schoonmaakwerkzaamheden, neemt L bv voor haar rekening. FE K verzoekt de inspecteur om de FE uit te breiden met A bv. De inspecteur honoreert het verzoek niet.

Rechtbank Gelderland wijst het verzoek van FE K, om A bv in de FE K te voegen, toe. Volgens de rechtbank is namelijk voldaan aan de verwevenheidseisen. Ten eerst is er volgens de rechtbank sprake van financiële verwevenheid, omdat stichting X alle aandelen in A bv bezit. Dat L bv het dagelijks bestuur over de schoonmaakwerkzaamheden heeft, maakt volgens de rechtbank namelijk nog niet dat stichting X geen zeggenschap meer heeft over A bv. Ook is er volgens de rechtbank sprake van organisatorische verwevenheid. Volgens de rechtbank ligt namelijk zowel de leiding van stichting X als van A bv in handen van B, zodat er sprake is van een gezamenlijke leiding. Het feit dat de dagelijkse leiding over de schoonmaakwerkzaamheden, en alles wat daarbij hoort, wordt uitgevoerd door L bv, leidt er volgens de rechtbank niet toe dat de zeggenschap en daarmee de organisatorische verwevenheid ontbreekt. Ten aanzien van de economische verwevenheid merkt de rechtbank op dat ook daaraan is voldaan. Er is weliswaar geen sprake van eenzelfde (economisch) doel, namelijk enerzijds het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden en anderzijds het geven van basisonderwijs, maar er is wel sprake van de omstandigheid waarin de activiteiten van de ene vennootschap in hoofdzaak ten behoeve van de andere vennootschap worden uitgeoefend. A bv kan dan ook worden opgenomen in de FE K.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 7

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!