Schenking aan belastingadviseur is winst uit onderneming

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet de vereiste IB-aangifte heeft gedaan en dat de bewijslast daarom moet worden omgekeerd. X toont niet overtuigend aan dat de schenking van € 20.000 een privékarakter heeft.

Belanghebbende, de heer X, geeft fiscale adviezen aan particulieren, vult aangiften in en voert bezwaar- en beroepsprocedures onder de naam B. Bij een boekenonderzoek wordt geconstateerd dat X geen juiste winstberekeningen maakt. Hieruit vloeit in 2013 een correctie voort van € 16.950. Daarnaast ontvangt X in dat jaar een schenking van € 20.000. De schenkster is een zakelijke relatie van X. Volgens X is het een vrijgestelde schenking ter aflossing van een hypothecaire lening ter verkrijging of verbetering van de eigen woning. De betreffende lening is echter gebruikt voor de bouw van het nieuwe kantoorpand en is door X aangemerkt als een zakelijke lening. Aangezien de schenking is ontvangen van een zakelijke relatie, moet deze volgens de inspecteur tot de winst worden gerekend. In geschil zijn de IB-navorderingsaanslagen over 2012 en 2013, alsmede de vergrijpboetes. Rechtbank Gelderland stelt X deels in het gelijk. Partijen gaan in hoger beroep.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X over 2013 niet de vereiste aangifte heeft gedaan en dat de bewijslast daarom moet worden omgekeerd. Van een fiscaal adviseur mag namelijk worden verwacht dat hij de winst op een juiste wijze berekent of indien hij daartoe niet in staat is, hiervoor iemand inhuurt. Van de correctie van € 16.950 had X zich dus bewust moeten zijn. Deze correctie is absoluut en relatief aanzienlijk, ondanks dat X na correctie nog steeds verlies maakt. X toont niet overtuigend aan dat de schenking van € 20.000 een privékarakter heeft. X stelt daartoe vergeefs dat hij voor de schenkster heeft gezorgd. De boete van € 558 wegens grove schuld is ook terecht. Het incidentele beroep van de inspecteur is gegrond. De navordering over 2012 wordt verminderd tot nihil in verband met niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek. Het beroep van X is in zoverre gegrond.

Lees ook het thema Informatiebeschikking: stand van zaken

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Algemene wet inzake rijksbelastingen 67e

Algemene wet inzake rijksbelastingen 27e

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!