Agenda

In deze agenda staan alle niet-commerciële activiteiten van diverse universiteiten, zoals: oraties, promoties, afscheidsredes, symposia, congressen, discussie-bijeenkomsten etc. De agenda vermeldt alleen activiteiten op het gebied van fiscaal recht en fiscale economie. De volgende universiteiten werken mee aan de agenda: Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Nyenrode, Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht.

Seminar Belastingfaciliteiten voor de Creatieve Industrie


Datum: 12 oktober 2017, 13:30 uur
Locatie: Erasmus Paviljoen, Erasmus Universiteit Rotterdam
Meer Informatie:
Overheden zetten wereldwijd de belastingwet in om de creatieve industrie te stimuleren. Fiscale stimulansen zijn een belangrijk instrument, zeker in tijden waarin directe subsidies worden gekort en de overheid zich terugtrekt. Doorgaans krijgen fiscale stimulansen echter weinig aandacht in vergelijking met andere instrumenten. Om de kennis rondom fiscale stimulansen voor de creatieve industrie te vergroten organiseert de sectie Belastingrecht van de Erasmus Universiteit Rotterdam een seminar over dit thema, waarin de onderliggende theorie van fiscale stimulansen wordt gecombineerd met (internationale) voorbeelden uit de praktijk. 
 
Vertegenwoordigers van de Vlaamse overheid komen bijvoorbeeld vertellen over de zogenaamde tax shelter voor film en podiumkunsten in Vlaanderen. De tax shelter maakt het fiscaal aantrekkelijk om te investeren in bepaalde sectoren. In diverse landen, zoals Amerika, Canada, Frankrijk en Hongarije, worden zulke fiscale stimulansen ingezet om de audiovisuele sector te stimuleren. Dat Vlaanderen nu ook fiscaal voordeel biedt aan investeerders in de podiumkunsten is vernieuwend.
 
Deze, en soortgelijke voorbeelden laten de vele mogelijkheden zien van fiscale stimulansen om de creatieve industrie te stimuleren en zijn interessant voor wetenschap en praktijk. Het seminar sluit aan bij het recent verschenen boek Tax incentives for the Creative Industries van Sigrid Hemels (Erasmus Universiteit Rotterdam) en Kazuko Goto (Setsunan University Osaka). 
 
Doelgroep: Culturele organisaties, ondernemers in de creatieve sector, beleidsmakers, fiscalisten, studenten fiscaal recht en cultuurwetenschappen.
 
Het seminar is gratis voor studenten en promovendi.
 
Contactpersoon: buijze@law.eur.nl
 
 

Programma

13.30 uur: Ontvangst met koffie
14.00 uur: Opening door de decaan Prof. mr. dr. Suzan Stoter Decaan Erasmus School of Law
14.10 - 14.25 uur: Topsector creatieve industrie Prof. ir. Jeroen van Erp Dutch Creative Council
14.25 - 14.50 uur: Belgische tax shelters voor film & podiumkunsten Carolien van Loon & Saskia Dierckx Vlaamse Overheid
14.50 - 15.15 uur: Belastingfaciliteiten voor de kunstmarkt Prof. dr. Sigrid Hemels Erasmus Universiteit Rotterdam
15.15 - 15.45 uur: Koffiepauze
15.45 - 16.10 uur: Effect giftenaftrek voor cultuur in Nederland Prof. dr. René Bekkers Vrije Universiteit Amsterdam
16.10-16.35 uur: Geven over de grens Renate Buijze MA Erasmus Universiteit Rotterdam
16.35-17.00 uur: Copyright Dr. Dick Molenaar Erasmus Universiteit Rotterdam
17.00-17.10 uur: Afsluiting Prof. dr. Sigrid Hemels Erasmus Universiteit Rotterdam
17.10-18.30 uur: Netwerkborrel