Agenda

In deze agenda staan alle niet-commerciële activiteiten van diverse universiteiten, zoals: oraties, promoties, afscheidsredes, symposia, congressen, discussie-bijeenkomsten etc. De agenda vermeldt alleen activiteiten op het gebied van fiscaal recht en fiscale economie. De volgende universiteiten werken mee aan de agenda: Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Nyenrode, Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht.

Seminar Kunst & Fiscaliteit in internationaal perspectief in het Rijksmuseum


Datum: 30 mei 2018, 13:30 - 18:00 uur
Locatie: Rijksmuseum Amsterdam
Meer Informatie:

Seminar Kunst & Fiscaliteit in internationaal perspectief 

Op welke manieren kunnen particulieren nationaal en internationaal fiscaal gunstig bijdragen aan de collectie van een museum? 
 

In dit seminar worden de volgende onderwerpen besproken:

Verwerving en fiscaliteit rondom Rembrandts Marten en Oopjen
Taco Dibbits, hoofddirecteur Rijksmuseum en Nathalie Idsinga, belastingadviseur Arcagna en Universitair docent Belastingrecht Universiteit van Amsterdam.
 
Betalen van erfbelasting met kunst
Arie van Eijsden, Ministerie van Financiën en Nathalie Idsinga.
 
Kunst of geen kunst, de jurist zal het zeggen
Sigrid Hemels, hoogleraar Belastingrecht Erasmus Universiteit, Visiting Professor Universiteit Lund (Zweden) en tevens werkzaam bij Allen & Overy.
 
Geven over de grens
Renate Buijze, gastonderzoeker Fiscaal recht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde op de fiscale aspecten van grensoverschrijdende giften aan kunst en cultuur.
James Carleton, partner Farrer & Co LLP (Londen).
 
Aansluitend aan het seminar is er een borrel en een exclusief bezoek aan de tentoonstelling High Society, waar Rembrandts Marten & Oopjen te zien zijn.
 
Dit seminar is bedoeld voor notarissen, fiscalisten en adviseurs.
 
Het Rijksmuseum is van oordeel dat dit seminar voldoet aan de minimum voorwaarden voor onderwijs als gesteld in het PE-reglement van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en voor 3 uren kan worden ingebracht voor de PE-verplichting van NOB-leden en KNB-leden.

Registratie

Graag aanmelden voor 1 mei 2018. 
Bevestiging met details volgt uiterlijk twee weken van te voren.