Te hoge facturen zijn geen reden voor extra loonheffing

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat de gewerkte uren op één lijn gesteld moeten worden met de gefactureerde uren.

Belanghebbende, X bv, exploiteert een schoonmaakbedrijf en leent ook personeel uit. Volgens de inspecteur brengt X bv meer uren aan haar opdrachtgevers in rekening dan de uren die door haar zijn verloond. Het verschil zou dus ten onrechte buiten de loonheffing zijn gebleven. In geschil is de naheffingsaanslag over 2008 van € 46.177, alsmede de vergrijpboete van € 13.000.

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat de inspecteur niet aannemelijk maakt dat de gewerkte uren op één lijn gesteld moeten worden met de gefactureerde uren. X bv stelt met succes dat zij extra winst behaalt doordat zij aan haar opdrachtgevers meer uren in rekening brengt dan de tijd die daadwerkelijk is gemoeid met de betreffende werkzaamheden. Deze ‘winsturen' hoeven dus niet verloond te worden. De inspecteur stelt vergeefs dat de administratie van X bv gebreken vertoont. Dit betoog hoort namelijk thuis in een procedure over een informatiebeschikking. Het beroep van x bv is gegrond. Vanwege de overschrijding van de redelijke termijn krijgt X bv voorts een immateriële schadevergoeding van € 3.500.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 6

Algemene wet inzake rijksbelastingen 52

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!