V-N congres: Fiscale eenheid, BEPS, EU-actieplan en investeren in Amerika

Dit jaar bestaat Vakstudie Nieuws 70 jaar. Het jubileumcongres heeft een primeur door een deel van de dag te reserveren voor interactieve sessies via video. Dick van Sprundel, die een van deze sessies verzorgt, vertelt over zijn onderwerpen: de fiscale eenheid, het BEPS-plan van de OESO, het EU-actieplan en investeren in Amerika.

Tijdens mijn presentatie zal ik samen met de deelnemers een aantal onderwerpen kiezen die ik in mijn interactieve sessie met behulp van video's behandel. Deze onderwerpen zijn:

Fiscale eenheid

Het zal u niet zijn ontgaan: de discussie rondom fiscale eenheidsregimes laait opnieuw op in de Europese Unie. Het Europese Hof van Justitie heeft in een recent arrest namelijk bepaald dat binnen de Europese Unie (en Europese Economische Ruimte) voor de vennootschapsbelasting in beginsel geen onderscheid mag worden gemaakt tussen dochterbedrijven die in hetzelfde land zijn gevestigd als de moedermaatschappij en dochterbedrijven die in andere EU/EER-landen zijn gevestigd.

Heeft u een fiscale eenheid in Nederland of in een ander Europees land? Kom dan in actie om mogelijke financiële of fiscale risico's te beperken!

Ook komt – in aanvulling op het wetsvoorstel – de ‘per element benadering' eraan. Deze benadering houdt in dat een belastingplichtige – die geen fiscale eenheid vormt – op bepaalde onderdelen van het fiscale eenheidsregime toch een bepaald voordeel moet kunnen genieten. Dit arrest gaat gevolgen krijgen voor de Nederlandse fiscale eenheid en biedt ook kansen voor (grensoverschrijdende) ondernemers die nog geen fiscale eenheid hebben. Hoe? Dat ga ik u vertellen op het congres!

OESO BEPS / EU-actieplan

Het aanpakken van belastingontwijking en het opsporen van zwart geld staat steeds nadrukkelijker op de agenda's van instanties als de OESO, G20 en de Europese Unie. De roep om transparantie neemt toe. Landen mogen afspraken maken met bedrijven over 'gunstige' belastingvoorwaarden bij vestiging. Fiscale faciliteiten zijn toegestaan zolang dat binnen de regels blijft. Een optimaal vestigingsklimaat heeft namelijk een positieve invloed op de economie en internationaal concurreren wordt binnen bepaalde grenzen alleen maar toegejuicht.

Op internationaal fiscaal gebied worden de nodige actieplannen gesmeed. Zo zijn er de BEPS-actieplannen van de OESO, waarmee wordt beoogd om belastinggrondslaguitholling en het verschuiven van fiscale winsten wereldwijd tegen te gaan. Inmiddels heeft Europa ook een eigen actieplan.

Wat zijn de belangrijkste punten van het Europese actieplan en wat vindt het Nederlandse kabinet hier nu eigenlijk van? Wat gaat er nu concreet gebeuren met ingang van 1 januari 2016? Ik zal op het congres bijvoorbeeld ingaan op de aanpassingen van de deelnemingsvrijstelling (de implementatie van de EU-moeder-dochterrichtlijn per 1 januari 2016) en de invoering van de country-by-country reporting.

Investeren in Amerika

Hoewel fiscale optimalisatie – binnen de toegestane paden en in lijn met de ethische waarden en normen van de klant en jezelf – natuurlijk het leukste onderdeel van ons vak is, is de wereld wel veranderd. Planning door Nederlanders in Amerika is lastig, maar Amerikanen kunnen en maken nog steeds gebruik van ons CV/BV-structuur. Hoe werkt dit? En bepaalde bedreigingen, risico's en (administratieve) zaken kunnen uw klanten ook raken. U denkt nu vast: écht niet bij mij! Maar toch kan door FATCA bepaalde Amerikaanse regelgeving eveneens voor u relevant zijn.

FATCA staat voor Foreign Account Tax Compliance Act. Zoals bekend heeft Amerika door politieke druk het (Zwitserse) bankgeheim beëindigd en ook bij de FATCA drukt Amerika haar beleid door. De FATCA past naadloos in de (internationale) trend van toenemende transparantie en de jacht op zwart geld. De FATCA-verplichtingen gelden voor veel bedrijven en particulieren, temeer omdat Amerika aanneemt dat je ‘schuldig bent tot het tegendeel is bewezen'.

De vraag of je aan ingewikkelde Amerikaanse regelgeving voldoet kan leiden tot 30% Amerikaanse bronbelasting, boetes en reputatieschade. U wilt deze regelgeving (ruim 1500 pagina's) vast niet zelf lezen, maar wel weten wat u hier mee moet, toch?

Dividendbelasting

Zoals bekend is voor inwoners van Nederland de dividendbelasting een voorheffing. Voor inwoners kan de dividendbelasting leiden tot een teruggaaf van belasting als er niet genoeg inkomsten- of vennootschapsbelasting is verschuldigd. Voor niet-inwoners (van Nederland is dit anders. Voor hen geldt namelijk dat de dividendbelasting als eindheffing wordt beschouwd. De eindheffing leidt vaak niet tot een volledige Nederlandse belastingteruggaaf. Daarmee worden niet-inwoners benadeeld ten opzichte van inwoners. En dat is niet gerechtvaardigd, aldus het Europese Hof van Justitie. Heeft u niet-inwoners als klant en worden zij benadeeld ten opzichte van inwoners? Dan heeft uw klant mogelijk recht op een teruggave van dividendbelasting. Ik zet uiteen hoe u uw klant kunt helpen en ontzorgen!

Tijdens de interactieve sessies kunt u uiteraard ook vragen stellen over andere Europese en internationale onderwerpen. TaxVisions-abonnees kunnen alvast de volgende video's bekijken die ik gebruik in mijn sessie:

---------------------------------------------------------------------------------------

Interactieve sessies V-N Congres

Deelnemers kunnen in de interactieve sessies, workshops, sparren met topfiscalisten over bijvoorbeeld de schenkingsvrijstelling, het emigratielek, box 3 of het gebruikelijkheidscriterium. Het hele Belastingplan komt in beeld en geluid voorbij met behulp van video's van TaxVisions, een nieuwe videotool uit de koker van het Vakstudie Nieuws-fonds.

Op dinsdag 1 december is het zover. Dan staan topsprekers klaar om de volgende onderwerpen te behandelen: de btw, loonbelasting, sociale zekerheid, Europees belastingrecht, internationale ontwikkelingen, erf- en schenkingsbelasting, formele kwesties en de dga. Het programma alsmede het inschrijvingsformulier staan online.

Zie ook het bericht en het speciale filmpje over het V-N Congres op TaxLive.

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters
Dick van Sprundel
Mr. D.E. (Dick) van Sprundel is sinds 1 augustus 2009 werkzaam als wetenschappelijk medewerker / docent / promovendus aan de Faculteit der Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam (www.feibv.nl) en tevens als Tax Partner verbonden aan Mazars Paardekooper Hoffman N.V. te Rotterdam Meer lezen