Vrijwillige toepassing van fiscale grondslagen neemt toe

De vrijwillige toepassing van fiscale grondslagen in de jaarrekening door kleine rechtspersonen neemt toe. Dat blijkt uit een onderzoek uitgevoerd door Nyenrode Business Universiteit en de Raad voor de Jaarverslaggeving. Mogelijke reden voor deze toename zijn de kosten en baten die samenhangen met de externe financiële verslaggeving.

Sinds 1 januari 2007 mogen kleine rechtspersonen in Nederland hun jaarrekening, in plaats van op bedrijfseconomische grondslagen, ook op basis van fiscale grondslagen opstellen. Jaarlijks brengt de Raad een editie uit van de 'Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen': de RJk-editie. Aanleiding voor het onderzoek is de vraag of er nog wel behoefte is aan deze editie.

Een jaarrekening op bedrijfseconomische grondslagen ondersteunt gebruikers bij het nemen van economische beslissingen. Het primaire doel van fiscale grondslagen is het bepalen van de juiste belastinglast. Uit het onderzoek komt naar voren dat het marktaandeel fiscale grondslagen is toegenomen van 0,5% in 2007 naar ongeveer 6% in 2010. De onderzoekers verwachten dat voor het boekjaar 2013 het marktaandeel ongeveer 13% - 22% zal bedragen.

Voornaamste overwegingen voor het vrijwillig toepassen van de fiscale grondslagen is kostenbesparing (57%) en een beperkte gebruikerskring (44%). Daarentegen zijn overwegingen bij het vrijwillig toepassen van de Internationale Financial Reporting Standards (IFRS) veel meer gericht op een toename in de kwaliteit van de verslaggeving (30%) en de aanwezigheid van een buitenlandse aandeelhouders (77%).

Opvallend is dat micro-ondernemingen minder vaak opteren voor toepassing van fiscale grondslagen. Dit kan volgens de onderzoekers verklaard worden doordat veel micro-ondernemingen waarschijnlijk weinig tot geen activiteiten hebben. Hierdoor zijn de verschillen tussen fiscale en bedrijfseconomische grondslagen minimaal. Het kostenvoordeel om over te gaan op fiscale grondslagen is dan beperkt.

De Raad voor de jaarverslaggeving wil het onderzoek over 2 jaar opnieuw uitvoeren.
 

[ Bron: Redactie TaxLive ]
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...