Winst scheepsmanager niet belast naar tonnageregime

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X bv niet aantoont dat zij in 2010 het volledige technisch- en bemanningsbeheer voor het schip 'ms P' verrichtte. Het tonnageregime is dan niet van toepassing op haar winst.

Belanghebbende, X bv, sluit een Vertragsreedervertrag met P bv, de beherend vennoot van P cv. X bv verricht op grond van de overeenkomst diverse werkzaamheden voor het schip ‘ms P'. In 2010 ontvangt X bv vergoedingen voor het bouwtoezicht (€ 80.000), het maken van een managementplan (€ 25.000), een managementvergoeding op basis van vrachtopbrengst (€ 34.992), een managementvergoeding (€ 21.000) en een Bereederungsgebühr (€ 40.191). In geschil is of het tonnageregime van toepassing is op de winst van X bv. X bv stelt dat zij in Nederland het volledige technisch- en bemanningsbeheer van het schip verzorgt in de zin van art. 3.22 lid 5 onderdeel d Wet IB 2001. Volgens de inspecteur is X bv echter geen scheepsmanager, zodat het tonnageregime niet van toepassing is op de winst. Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X bv niet aannemelijk maakt dat het tonnageregime van toepassing is op haar winst, aangezien X bv niet aantoont dat zij in 2010 het volledige technisch- en bemanningsbeheer verrichtte, en dat de door haar ontvangen vergoedingen daarop betrekking hebben.

Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat het tonnageregime niet van toepassing is. Volgens het hof zijn namelijk niet alle technische en beheerswerkzaamheden met betrekking tot het schip door X bv zelf of onder haar verantwoordelijkheid verricht. Het hof overweegt daarbij dat het maken van een managementplan, het technisch beheer en het bemanningsbeheer door mevr. F zijn uitgevoerd, en dat mevr. F pas sinds 1 december 2010 voor X bv werkt, en dus haar werkzaamheden niet voor X bv heeft verricht. Verder merkt het hof op dat er bij X bv in 2010 ook geen andere personeelsleden in dienst waren die deze activiteiten hebben verricht. Het hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 3.22

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 8

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...
Recent is een aantal documenten over het ‘‘nalevingstekort''...
Het aantrekken van fiscale boegbeelden acht ik een goede...
Ik wil rond de feestdagen nog maar eens benadrukken dat...
Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!