Zorgkosten van in huis genomen moeder niet aftrekbaar

X claimt persoonsgebonden aftrek, waaronder specifieke zorgkosten ten behoeve van haar inwonende zorgafhankelijke moeder. Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat X geen recht heeft op aftrek.

Belanghebbende, X, brengt in 2013 bedragen aan persoonsgebonden aftrek in mindering op haar inkomen, waaronder € 5705 aan specifieke zorgkosten. De moeder van X is in 2013 inschreven in de Basisregistratie Personen op het adres van X en is daar ook feitelijk woonachtig. X verzorgt in 2013 haar moeder en ontvangt daarvoor loon uit het aan haar moeder toegekende persoonsgebonden budget (hierna: pgb). X brengt € 3660 aan kosten voor persoonlijke verzorging en € 2045 aan vervoerskosten in mindering op haar inkomen. Deze kosten zijn gemaakt ten behoeve van haar inwonende zorgafhankelijke moeder.  

Hof Arnhem-Leeuwarden bevestigt het oordeel van Rechtbank Gelderland dat de specifieke zorgkosten niet aftrekbaar zijn. In de Wet IB 2001 is een limitatieve opsomming van die kosten opgenomen. Kosten voor persoonlijke verzorging zijn in die opsomming niet genoemd en komen daarom niet voor aftrek in aanmerking. Voor wat betreft de vervoerskosten volgt uit de wet dat de uitgaven rechtstreeks verband moeten houden met de ziekte of invaliditeit en derhalve zien op bezoeken aan medische hulpverleners. Het hof oordeelt dat X de uitgaven voor vervoer in verband met bezoeken aan medische hulpverleners niet aannemelijk heeft gemaakt. Het hof oordeelt verder dat de kosten die samenhangen met de verzorging van de moeder van X niet in mindering kunnen worden gebracht op de ontvangen bedragen uit het pgb. X en haar moeder hebben gebruik gemaakt van de opting-in-regeling zodat de inkomsten uit het pgb kwalificeren als loon uit dienstbetrekking. Dit verhindert de aftrek van kosten. Het hof verklaart het hoger beroep van X ongegrond.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet inkomstenbelasting 2001 6.17

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

1 reactie
 
henri.4
Bij een vermogensmutatiebelasting, met een vrijstelling per natuurlijk persoon, komen dit soort problemen niet op. De economisch sterksten binnen de gezinnen kunnen gemakkelijk hun vermogen & inkomen draineren aan de behoeftigen binnen het gezin. Stop de onzin!
15 januari 2018 09:41

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!