ZZP-overeenkomst tussen AWBZ-zorgverlener en zorgaanbieder is arbeidsovereenkomst

De Hoge Raad oordeelt dat de wettelijke regelingen die van toepassing zijn op de AWBZ-zorg in casu ook relevant zijn. Het enkele feit dat partijen hun overeenkomst een 'overeenkomst van opdracht' noemen, is niet van belang.

Belanghebbende, mevrouw X, is in 2013 en 2014 werkzaam als zorgverlener van AWBZ-thuiszorg in natura. Aanvankelijk is X hiervoor in het bezit van beschikkingen VAR-wuo. Deze zijn later herzien in beschikkingen VAR-loon. Volgens Hof Arnhem-Leeuwarden wordt aan alle eisen van de civielrechtelijke arbeidsovereenkomst voldaan. Zo is er een gezagsverhouding, aangezien de zorgaanbieders - mede gelet op de wettelijke aanwijzing - als opdrachtgevers van X kunnen worden beschouwd en bij hen de eindverantwoordelijkheid voor de te verlenen zorg ligt. De zorgaanbieders hebben zowel vakinhoudelijk als op organisatorisch gebied een instructiebevoegdheid. X gaat in cassatie.

De Hoge Raad oordeelt dat de wettelijke regelingen die van toepassing zijn op de AWBZ-zorg in casu ook relevant zijn. Het enkele feit dat partijen hun overeenkomst een 'overeenkomst van opdracht' noemen, is niet van belang. Er moet acht worden geslagen op alle omstandigheden van het geval, in onderling verband bezien, en dat niet alleen van belang zijn de rechten en verplichtingen die partijen bij het sluiten van een overeenkomst voor ogen stonden, maar ook de wijze waarop partijen aan die overeenkomst uitvoering hebben gegeven en daaraan aldus inhoud hebben gegeven (zie HR 12 september 2014, nr. 13/03636, V-N 2014/45.14). Het beroep van X is ook voor het overige ongegrond (art. 81 lid 1 Wet RO).

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Burgerlijk Wetboek Boek 7 610

Wet inkomstenbelasting 2001 3.156

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters

Opinie

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en...
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal...

                   

Procedures melden

Heeft u een fiscale procedure gevoerd en is deze zaak nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl? Stuur uw procedure naar de redactie!