Agenda

In deze agenda staan alle niet-commerciële activiteiten van diverse universiteiten, zoals: oraties, promoties, afscheidsredes, symposia, congressen, discussie-bijeenkomsten etc. De agenda vermeldt alleen activiteiten op het gebied van fiscaal recht en fiscale economie. De volgende universiteiten werken mee aan de agenda: Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Tilburg, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Nyenrode, Universiteit Maastricht en Universiteit Utrecht.

Algemene Ledenvergadering Vereniging voor Belastingwetenschap


Datum: 25 januari 2018, 16:00 uur
Locatie: Hotel Babylon te Den Haag
Meer Informatie:

De Vereniging voor Belastingwetenschap organiseert een Algemene Ledenvergadering op 25 januari 2018 in hotel Babylon te Den Haag. De Ledenvergadering staat in het teken van ‘De toekomst van box 3'. Aanvang 16.00 uur (ontvangst 15.30 uur).

Programma

 • Opening
 • Mededelingen van de voorzitter
 • Mededelingen secretaris/penningmeester
 • Nieuwe leden
 • Rondvraag
 • Wetenschappelijk gedeelte: De toekomst van box 3
  • Inleiders:
   • Prof. mr. A.C. Rijkers (Tilburg University)
   • Prof. dr. mr. E.J.W. Heithuis (Universiteit van Amsterdam)
   • Dr. R.O. van den Dool (Erasmus Universiteit/ Universiteit Leiden)
 
Rond 18.30 uur wordt afgesioten met een borrel.