Agro-column: Boer, belasting en verkiezingen 4 (en slot)

Na de programma's van de linkse, confessionele en liberale partijen op agro-fiscale plannen bekeken te hebben is het nu de beurt aan enkele partijen die niet goed in een bepaalde richting te duiden zijn: 50PLUS, DENK, VNL en de PVV. U kunt ze aanduiden als on-issue partijen, al wordt hen daarmee wellicht onrecht gedaan.

Allereerst de PVV. Een verkiezingsprogramma (Nederland weer van ons!) van elf punten die passen op één A-viertje. Een originele gedachte, maar daardoor is er (ook) weinig ruimte en aandacht voor land- en tuinbouw. Voor de primaire sector wellicht van belang is het voorgenomen dichtdraaien van de geldkraan voor windmolens. Een lagere inkomstenbelasting (ingeboekt voor3 miljard) kan iedereen geld opleveren. Nederland uit de EU zou voor de export van land- en tuinbouwproducten wel eens erg vervelend kunnen zijn, evenals de daarmee gepaard gaande afbouw van Brusselse steun, al wordt die in de gedachtegang van Wilders c.s. mogelijk door Den Haag overgenomen.
 
DENK (Denkend aan Nederland) kent 10 thema's en 100 actiepunten. Wat de primaire sector zal aanspreken is het voornemen om de regeldruk voor ondernemers te verlichten. Ook is men voorstander van ondersteuning bij bedrijfsoverdrachten en wil men meer belastingvoordelen voor het MKB (verhoogde MKB-winstvrijstelling en verruiming van de KOR). De tuinbouw zou mogelijk gevolgen kunnen ondervinden van de voorgenomen verhoogde energiebelasting. DENK bepleit verder het ‘verduurzamen van landbouw door het ondersteunen van kleinschalige kringlooplandbouw'. Dat betekent minder uitgaan van agrarische massaproductie, een landbouw die niet afhankelijk is van externe input ‘door te werken met de kringlooplandbouwmethode'.
 
Het zwaartepunt van het verkiezingsprogramma van VNL (Voor Nederland) ligt overduidelijk bij (lagere) belastingen. Een vlaktaks van 25%, de vennootschapsbelasting 20% lager (wat neer zal komen op een verlaging van vijf procentpunten), één btw-tarief van 15% (waarmee dus ook voedsel onder een veel hoger btw-tarief komt te vallen) en afschaffing van de erf- en schenkbelasting. Daarmee wordt de BOF overbodig. VNL belooft minder regels voor ‘onze boeren, tuinders en vissers'. ‘Laat deze ondernemers weer ondernemen', zo roept VNL ons toe. Op windmolens heeft ook VNL het niet zo begrepen, al is men een voorstander van rendabele duurzame energie. Tenslotte pleit VNL voor een referendum over een NEXIT.
 
Tenslotte 50 PLUS (50 Pluspunten). Pluspunt 36 is gewijd aan ‘Boeren, tuinbouwers en vissers'. De partij is ‘voor versterking van de positie van de agrarische sector', maar geeft niet aan hoe dat te willen bereiken. Men wenst in ieder geval agrarische innovatie, beperking van de grootschalige intensieve veehouderij en vermindering van het gebruik van kunstmest en antibiotica. In pluspunt 38 (Ondernemers) wordt gepleit voor het schrappen van onnodige regels bij de overdracht van het familiebedrijf aan jongeren. Ook nog een dingetje is het slot van Pluspunt 46; ‘Deel van landbouwsubsidies inzetten voor plattelandsvoorzieningen'. Dat zal onvermijdelijk ten koste gaan van het inkomen van veel agrariërs. Gelukkig dat er maar weinig sectoren zijn waar ondernemers zo lang blijven doorwerken als in de land- en tuinbouw!

Sylvester heeft drie eerdere Agro-columns gepubliceerd over de verkiezingen:
 
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (1 Stem)
De gemiddelde waardering is 5.0 sterren van de 5.

Kluwer Advertorials Display Non-Instanceable portlet


0 reacties
Nog 1500 karakters

Agenda

Meer agenda