Geen btw-herziening op opfokkosten kalveren en koeien bij niet langer toepassen landbouwregeling

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de btw die drukt op de opfokkosten van het op 1 juli 2013 aanwezige jongvee niet voor herziening in aanmerking komt. De opfokkosten vormen namelijk leveringen en diensten die zijn ingekocht en gebruikt voor de instandhouding van het jongvee.

X vof exploiteert een melkveehouderij, en past tot 1 juli 2013 de landbouwregeling toe. In verband met de toepassing van de ‘gewone' btw-regeling per 1 juli 2013, verzoekt X vof om een aanvullende btw-teruggaaf in verband met een btw-herziening voor wat betreft de binnen het eigen bedrijf voortgebrachte kalveren en de in eigen bedrijf gefokte melkkoeien. Het betreft een herziening op ingekochte leveringen en diensten die onderdeel uitmaken van de opfokkosten.

Hof 's-Hertogenbosch oordeelt dat de btw die drukt op de opfokkosten van het op 1 juli 2013 aanwezige jongvee, die zijn gemaakt in de periode dat X vof kwalificeerde voor de landbouwregeling, niet voor herziening in aanmerking komt. Volgens het hof is er ten aanzien van de opfokkosten namelijk sprake van leveringen en diensten die destijds zijn ingekocht en gebruikt voor de instandhouding van het jongvee. Ten aanzien van de btw die drukt op de opfokkosten van de op 1 juli 2013 aanwezige melkkoeien, stelt het hof vast dat deze ook niet voor herziening in aanmerking komt. De opfokkosten zijn namelijk geen goederen waarop voor de IB of de VPB kan worden afgeschreven.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet op de omzetbelasting 1968 27

Wet op de omzetbelasting 1968 15

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

Kluwer Advertorials Display Non-Instanceable portlet


0 reacties
Nog 1500 karakters