Gemeente Tytsjerksteradiel voert begunstigend beleid bij WOZ-waardering agrarische objecten

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X aannemelijk maakt dat de gemeente Tytsjerksteradiel bij de WOZ-waardering een begunstigend beleid voert inhoudende dat toegangswegen tot agrarische percelen voor de Wet WOZ onder de cultuurgrondvrijstelling vallen.

Belanghebbende, X, is eigenaar van een agrarisch complex bestaande uit een woning die is verbonden met een bedrijfsgebouw en verder stallen, een mestkelder en een mestsilo. In geschil is de WOZ-waarde 2015. De gemeente verdedigt een waarde van € 252.000.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat X aannemelijk maakt dat de gemeente Tytsjerksteradiel bij de WOZ-waardering een begunstigend beleid voert inhoudende dat toegangswegen tot agrarische percelen voor de Wet WOZ onder de cultuurgrondvrijstelling vallen. X heeft feiten en omstandigheden aangevoerd die het vermoeden rechtvaardigen dat een dergelijk beleid bestaat. De heffingsambtenaar is er niet in geslaagd om het vermoeden te ontzenuwen. Het beroep van X op het gelijkheidsbeginsel slaagt. Verder volgt de rechtbank ook het standpunt van X dat de obstakelvrije zone (op grond van de keur van het waterschap) op één lijn moet worden gesteld met een erfdienstbaarheid. Dit brengt enig waardedrukkend effect met zich mee. De rechtbank stelt de WOZ-waarde in goede justitie vast op € 242.000.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

Kluwer Advertorials Display Non-Instanceable portlet


0 reacties
Nog 1500 karakters

Agenda

Meer agenda