Prinsjesdag 2017: Wetsvoorstel afschaffing van de btw-landbouwregeling

Op Prinsjesdag is het pakket Belastingplan 2018 bij de Tweede Kamer ingediend door het demissionaire kabinet. Het pakket bestaat uit vier wetsvoorstellen. Het gaat om het Belastingplan 2018, de Overige fiscale maatregelen 2018, de Wet afschaffing van de btw-landbouwregeling en de Wet inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding inhoudingsvrijstelling. Hieronder behandelen wij het wetsvoorstel afschaffing van de btw-landbouwregeling.

Met dit wetsvoorstel beoogt het kabinet de landbouwregeling in de Wet OB 1968 met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen. Uit het wetsvoorstel blijkt dat het kabinet het niet meer van deze tijd acht om de bijzondere regeling voor landbouwers in stand te houden. De modernisering gedurende de afgelopen decennia heeft er namelijk toe geleid dat er geen wezenlijke verschillen meer bestaan tussen landbouwers en andere ondernemers. Verwacht wordt dan ook dat het bijhouden van een btw-administratie voor veel landbouwers die op dit moment gebruik maken van de landbouwregeling niet of nauwelijks problemen zal opleveren. Ook wordt verwacht dat er nauwelijks sprake zal zijn van een toename van de administratieve lasten. 
 
Het afschaffen van de landbouwregeling leidt er toe dat:
  • landbouwers btw moeten voldoen over hun prestaties;
  • landbouwers de btw over de aan hen verrichte prestaties kunnen terugvragen.
Verder zullen enkele posten uit tabel I bij de Wet OB 1968 komen te vervallen, en zullen enkele artikelen uit de Wet op de accijns, de Wbm en de Wet opslag duurzame energie vervallen of vervangen worden. 
 
Op grond van het overgangsrecht is het mogelijk dat:
  • herziening van de btw op investeringsgoederen die voor 1 januari 2018 in gebruik zijn genomen, plaatsvindt in het eerste belastingtijdvak van 2018. Deze herziening moet dan in één keer plaatsvinden voor de resterende herzieningsperiode;
  • de aftrek van in rekening gebrachte btw voor goederen en diensten die vóór 1 januari 2018 zijn aangeschaft, maar nog niet in gebruik zijn genomen, plaatsvindt in het eerste belastingtijdvak van 2018, overeenkomstig de als gevolg van de afschaffing van de landbouwregeling gewijzigde bestemming van deze goederen en diensten.

Bronnen:

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

Kluwer Advertorials Display Non-Instanceable portlet


0 reacties
Nog 1500 karakters

Agenda

Meer agenda