Rechtbank handhaaft WOZ-waarde van groot perceel met opstallen

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de gemeente aan het grote perceel met opstallen niet een te hoge WOZ-waarde 2016 heeft toegekend.

X verschilt van mening met de gemeente Barneveld over de WOZ-waarde 2016 van haar onroerende zaak, een groot perceel met opstallen.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de gemeente aan het grote perceel van X met opstallen niet een te hoge WOZ-waarde 2016 heeft toegekend. De rechtbank acht zich niet gebonden aan het oordeel van Hof Arnhem-Leeuwarden over de waarde 2013. De rechtbank stemt in met het uitgangspunt van de gemeente om 4500 m² te waarderen als erf en de rest van het perceel ter grootte van 12.290 m² als agrarische grond. Verder dient de grondwaarde te worden verhoogd met tenminste € 20.000 vanwege het gastenverblijf dat al jarenlang gedoogd wordt en de bouwvergunning op het perceel. De bouwvergunning is weliswaar nog niet definitief gemaakt, maar het ligt in de macht van X om dat alsnog te doen. De rechtbank acht het aannemelijk dat de beschikte waarde van € 295.000 niet te hoog is en verklaart het beroep van X ongegrond. X heeft verklaard te willen stoppen met procederen, maar zij kan zich niet neerleggen bij de beschikte waarde. Ter zitting wees zij een mogelijke weg naar een compromis af. De rechtbank geeft haar in overweging om alsnog zelf een taxateur te raadplegen om verder procederen te voorkomen.

[Bron Uitspraak]

Wetsartikelen:

Wet waardering onroerende zaken 17

U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

Kluwer Advertorials Display Non-Instanceable portlet


0 reacties
Nog 1500 karakters