Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Wolters Kluwer bv, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 8 augustus 2007 onder depotnummer 127/2007. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten met betrekking tot adverteren op deze website zijn tevens van toepassing de laatst geldende Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41198699, met uitzondering van de betalingstermijn. Klik hier voor de Regelen van het Advertentie-wezen (ROTA).

Publiceren op een site van Wolters Kluwer

Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan één van de sites van Wolters Kluwer zijn van toepassing de Standaard Publicatievoorwaarden van Wolters Kluwer, gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam d.d. 5 juli 2004, depot nummer 121/2004; in de Standaard Publicatievoorwaarden dient onder 'bijdragen aan tijdschriften' tevens 'bijdragen aan elektronische uitgaven' verstaan te worden. Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels online beschikbaarstelling in enig netwerk.

Adverteren op een site van Wolters Kluwer

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten betrekking hebbende op adverteren of promoties op een site van Wolters Kluwer zijn van toepassing zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Wolters Kluwer B.V., gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 8 augustus 2007 onder depotnummer 127/2007. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier. Tevens zijn hierop van toepassing de laatst geldende Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41198699 waarbij geldt dat de betalingstermijn in de Algemene Voorwaarden van Wolters Kluwer B.V. prevaleert. Klik hier voor de Regelen van het Advertentie-wezen (ROTA).

English-speaking visitors

Our General Terms & Conditions in English: General terms and conditions of Wolters Kluwer.

Meest gelezen