Voor per 1 januari 2016 vpb-plichtig geworden overheidsbedrijven zijn het drukke tijden. Onderzocht moet worden in welke gevallen zij een onderneming drijven,...
Vakstudie Nieuws komt begin januari met een themanummer waarin de belangrijkste rechterlijke uitspraken uit het afgelopen jaar zijn opgenomen. Voor...
Allard Lubbers
Allard Lubbers is hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden en verbonden aan Lubbers & Boer B.V. Lubbers is auteur van diverse standaardwerken op het terrein van de fiscale winstbepaling en wordt als onafhankelijk expert geregeld ingeschakeld bij het oplossen van complexe winstbepalingsvraagstukken. Begin 2016 is Lubbers uitgeroepen tot ‘Watcher van de Belastingkamer van de Hoge Raad'. Meer lezen