Columnisten

David Bakker
David Bakker volgde de studie fiscale bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar studeerde hij af op een scriptie over loonheffingen bij prof. dr. L.G.M. Stevens. Na zijn studie koos hij voor het pensioenvak. Na een dienstverband bij Deloitte vestigde hij zich in 2004 als zelfstandig adviseur. Zijn expertise bestaat uit de pensioenfiscaliteit, civielrechtelijke pensioenwetgeving en de verzekeringstechniek. Voorts is hij actief als docent en publicist. Meer lezen
Jordy Baron
Jordy Baron is meer dan 10 jaar onderdeel van het fiscale team van Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs te Den Haag. Zijn passie ligt in het formele belastingrecht. Met name op de gebieden van navordering/naheffing, de geldende rechtsbescherming bij een fiscale boete en invordering. Meer lezen
Jordy Baron en Stef Bekker
Jordy Baron is meer dan 10 jaar onderdeel van het fiscale team van Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs te Den Haag. Zijn passie ligt in het formele belastingrecht. Met name op de gebieden van navordering/naheffing, de geldende rechtsbescherming bij een fiscale boete en invordering.

Stef Bekker is eveneens verbonden aan Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs te Den Haag. Het werkterrein van Stef bestrijkt voornamelijk het nationale belastingrecht met als aandachtsgebieden het formele belastingrecht alsmede estate planning. Stef is tevens lid van het register estate planners (REP). Meer lezen
Stef Bekker
Stef is sinds de oprichting van Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs te Den Haag aan het kantoor verbonden. Het werkterrein van Stef bestrijkt voornamelijk het nationale belastingrecht met als aandachtsgebieden het formele belastingrecht alsmede estate planning. Hij houdt zich voorts bezig met het (fiscaal) begeleiden van profsporters, met name voetballers. Stef is tevens lid van het register estate planners (REP) en hij publiceert met enige regelmaat artikelen in de fiscale vakpers. Meer lezen
Arnaud Booij
Mr. Dr J. Arnaud Booij is fiscaal advocaat en partner bij De Bont Advocaten, en is gespecialiseerd in fiscale procesvoering, cassatie, fiscale aansprakelijkheid, toezichtwetgeving en internationale gegevensuitwisseling. Hij is docent aan de Universiteit Leiden (Fiscaal Bestuursrecht/Mootcourt) en is tevens actief als zakelijk en fiscaal mediator. Hij wordt veel gevraagd als docent voor inhouse-cursussen bij belastingadvieskantoren en trustkantoren, heeft zitting in diverse redacties en besturen en publiceert regelmatig. Meer lezen
Otto Brands
Mr. O. (Otto) Brands is werkzaam bij Meeuwsen Ten Hoopen als belastingadviseur en is tevens partner (www.mth.nl). Meer lezen
Tirza Cramwinckel
Tirza Cramwinckel is verbonden als promovenda aan de afdeling Belastingrecht van de Universiteit Leiden en aan Stibbe te Amsterdam. Meer lezen
Richard Daris
Drs. ing. A.J.G. (Richard) Daris is sinds 1 oktober 1994 werkzaam als docent belastingrecht aan Fontys Hogeschool Financieel Management in Eindhoven (http://fontys.nl/financieel) en tevens sinds 1 december 2004 als belastingadviseur verbonden aan RSM Wehrens Mennen De Vries. Meer lezen
Frans van der Deijl
Frans van der Deijl studeerde van 1968 tot 1973 fiscaal recht in Leiden. Na zijn studie werkte hij als belastingadviseur in Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en Leiden. Thans heeft hij een part-time praktijk. Gedurende vele jaren heeft hij familiebedrijven begeleid en daarbij de problematiek van de niet afwaardeerbare lening van dichtbij meegemaakt. Hij is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Meer lezen
Jean Dols
Jean is econoom & fiscaal jurist, en als managing director / consultant werkzaam bij InCite Partners Ondernemingsadviseurs in Maastricht en Sittard. Als ondernemingsadviseur combineert hij juridische en economische kennis plus ervaring bij het begeleiden en adviseren van cliënten bij alle vraagstukken op het terrein van financiën en recht. Hiertoe behoort onder andere de consultancy op het gebied van tax- en estateplanning, fusies en overnames, fiscale optimalisaties, bedrijfsstructurering, grensoverschrijdende activiteiten en bedrijfsopvolging. Hij beschikt over meer dan 30 jaren praktijkervaring, is oud-inspecteur van ‘s-rijksbelastingen en heeft 15 jaar geleden InCite Partners opgericht. Zijn economische rechtspraktijk bedient cliënten in heel Nederland, van klein tot heel groot. Meer lezen
Frank Elsweier
Frank Elsweier is werkzaam bij bureau Vaktechniek van Ernst & Young Belastingadviseurs en als docent en onderzoeker bij het Fiscaal Instituut van de Tilburg University. Hij is bezig met een rechtsvergelijkend onderzoek waarin de Duitse vennootschapsbelasting wordt vergeleken met de Nederlandse vennootschapsbelasting. Ook geeft hij regelmatig lezingen en cursussen op het gebied van de vennootschapsbelasting en over de fiscale ontwikkelingen in (relatie met) Duitsland. Daarnaast is hij auteur bij een onderdeel van de Cursus Belastingrecht en medeauteur van het boek ''Hoofdzaken Vennootschapsbelasting (FED fiscale studieserie nr. 31)''. Hij publiceert regelmatig over fiscale ontwikkelingen in de Nederlandse en Duitse vennootschapsbelasting. Meer lezen
Dennis Evertsz
Dennis is actief op een breed terrein van het belastingrecht. Dit betreft onder meer de omzetbelasting, vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Ook heeft hij ervaring opgedaan bij het adviseren naar het belastingrecht van de Dutch Caribbean. Bij Wintertaling is hij werkzaam binnen de algemene fiscale praktijk waar hij (familie) bedrijven en vermogende particulieren adviseert bij het optimaliseren van hun fiscale positie. Meer lezen
Anke Feenstra en Kim Demandt
Anke Feenstra is als partner verbonden aan Hertoghs advocaten-belastingkundigen. Zij is met name gespecialiseerd in het fiscale strafrecht en procedures op het gebied van het douane- en accijnsrecht. Daarnaast publiceert Anke regelmatig op het gebied van het fiscale strafrecht en het fiscale procesrecht en geeft zij hierover lezingen aan belastingadviseurs, accountants en advocaten. Kim Demandt werkt sinds januari 2014 bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen en is in februari 2015 beëdigd als advocaat. Zij behartigt de belangen van belastingplichtigen in alle fiscaal gerelateerde procedures. Zij publiceert in diverse vakbladen en is lid van de NVjAB (Nederlandse Vereniging voor jonge Advocaat-Belastingkundigen). Kim studeerde Fiscaal Recht en Rechtsgeleerdheid met de specialisatie strafrecht aan de Universiteit van Tilburg. Meer lezen
Priscilla de Haas
Mr. P. (Priscilla) de Haas is fiscaal advocaat bij Libertas Lawyers in Rotterdam en Amsterdam. Zij is gespecialiseerd in het fiscaal (straf)procesrecht van de bijstand tijdens een boekenonderzoek tot het procederen tot in hoogste instantie. Naast haar advocatuurlijke werkzaamheden is zij jarenlang annotator geweest van Vakstudie Nieuws en is zij nu vaste medewerker van het Tijdschrift Formeel Belastingrecht. Daarnaast publiceert zij in de diverse vakbladen, geeft zij verscheidene cursussen en is zij als buitenpromovenda verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen. Meer lezen
Kurt van Heerewaarden
Mr K.A. (Kurt) van Heerewaarden is onder meer gespecialiseerd in de fiscale problematiek op het snijvlak van de grensoverschrijdende arbeid en het sociale zekerheidsrecht. Zijn werkzaamheden bij Van Oers omvatten de fiscale planningsmogelijkheden en structuren voor de zogenoemde "NederBelgen" en grensarbeiders. Kurt geeft lezingen en publiceert regelmatig over onderwerpen op diens vakgebied. Meer lezen
Edwin Heithuis
Prof.dr.mr. E.J.W. (Edwin) Heithuis is hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is hij werkzaam bij BDO Belastingadviseurs als wetenschappelijk adviseur. Meer lezen
Arhur Hofman
Arthur Hofman is werkzaam bij STP Tax Lawyers te Amsterdam als fiscalist. Daarnaast is hij verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University en aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Arthur is vaste medewerker van het Nederlands Tijdschrift voor Fiscaal Recht en publiceert geregeld over onderwerpen op het gebied van de Nederlandse vennootschapsbelasting. Meer lezen
Hans van den Hurk
Prof. Dr Hans van den Hurk, Maastricht University en QuanteraGlobal Tax Strategy. Hij heeft in de afgelopen twee jaar in 18 landen van de wereld lezingen en trainingen gegeven op het gebied van het veranderende internationale fiscale kader waarmee een onderneming wordt geconfronteerd. Meer lezen
Diana Jansen
Diana Jansen studeerde fiscaal recht in Maastricht. Hierna heeft zij gewerkt als belastingadviseur en als juridisch medewerker bij het Gerechtshof in Arnhem en de Rechtbank Haarlem. Nu is zij advocaat-belastingkundige bij Flexadvocaten in Amsterdam met fiscale procesvoering/formeel belastingrecht als specialisme. Zij doceert en publiceert regelmatig op het gebied van fiscaal procesrecht. Meer lezen
Bert van den Kerkhof
Bert van den Kerkhof is hoofd vaktechniek belastingadvies bij ABAB Accountants en Adviseurs. Hij is specialist op agrofiscaal gebied (inkomsten-, vennootschaps-, omzet-, overdrachts-, erf- en schenkbelasting). Verder is hij voorzitter van de vakgroep recht van de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB). Meer lezen
Roderick Knipsael
Roderick Knipsael is sinds 2009 als btw-specialist verbonden aan Baker Tilly Berk. Hij studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Maastricht en volgde daarbij het accent indirecte belastingen. Voorts heeft Roderick zich binnen het btw-vakgebied gespecialiseerd in de advisering van (semi)overheidsorganisaties en de non-profit sector (o.a. onderwijs- en zorginstellingen). Daarnaast publiceert Roderick regelmatig in vakbladen op het gebied van de indirecte belastingen. Meer lezen
Jeroen Knuist
Jeroen Knuist is directeur van Grip Accountants en Adviseurs te Duiven en redactiesecretaris van Vakstudie Nieuws. Hij spreekt op het komende Vakstudie Nieuws Congres over de DGA. Meer lezen
Reinier Kooiman
Reinier Kooiman is verbonden aan het Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs. Hij houdt zich bezig met de volle breedte van het belastingrecht, van internationale vennootschapsbelasting tot estate planning. Daarnaast publiceert hij geregeld. Na een proefschrift over het belastbare feit van de erfbelasting afgerond te hebben, doet hij vervolgonderzoek naar de receptie van het Romeinse belastingrecht in de Europese rechtsgeschiedenis. Meer lezen
Dick de Korte
Dick de Korte is hoofdredacteur Handboek voor de fiscaal adviseur in de agrarische sector (HFA) en raadsheer-plaatsvervanger bij Hof Amsterdam Meer lezen
Jasper Korving
Jasper Korving is verbonden aan de EU Tax Group/Wetenschappelijk Bureau van Deloitte Belastingadviseurs en is docent belastingrecht aan Maastricht University. Zijn specialisatie is Europees en Internationaal Belastingrecht. Hij heeft gepubliceerd in Nederlandse en Engelstalige tijdschriften. Ook verzorgt hij interne en externe cursussen. Meer lezen
Martin Lambregts
Martin Lambregts is advocaat bij KanPiek Fiscale Advocatuur en docent aan de Universiteit van Amsterdam. Meer lezen
Ivo Leenders
Ivo Leenders is partner bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen en heeft zich gespecialiseerd in FIOD zaken, fiscale (boete) procedures en invorderingskwesties. Ivo verzorgt regelmatig lezingen en doceert aan de Tilburg University het master vak fiscaal strafrecht. Ivo studeerde rechten aan de Maastricht University, waar hij ook gastcolleges verzorgd. Voor zijn beëdiging heeft hij ervaring opgedaan als adviseur bij een van de grote belastingadvieskantoren. Meer lezen
Leyla van Loveren
Sinds maart 2017 is Leyla werkzaam bij Flynth op de vestiging in Aalsmeer als junior belastingadviseur. Leyla is in januari 2017 afgestudeerd en heeft haar Masterdiploma in Internationaal en Europees belastingrecht behaald. Voorheen heeft zij Nederlands recht gestudeerd. Haar specialisatie is transfer pricing documentatie. Meer lezen
Allard Lubbers
Allard Lubbers is hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden en verbonden aan Lubbers & Boer B.V. Lubbers is auteur van diverse standaardwerken op het terrein van de fiscale winstbepaling en wordt als onafhankelijk expert geregeld ingeschakeld bij het oplossen van complexe winstbepalingsvraagstukken. Begin 2016 is Lubbers uitgeroepen tot ‘Watcher van de Belastingkamer van de Hoge Raad'. Meer lezen
Frank van Merrienboer
Drs. Frank van Merrienboer is partner bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs te Breda. Hij is lid van de Commissie wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs met als specialisatie de vennootschapsbelasting. Meer lezen
Leo Mertens
Leonard P.J. Mertens was vier jaar werkzaam als kandidaat-notaris. Hij was 28 jaar hoofd juridische dienst bij de (rechtsvoorganger van) de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, thans te Den Bosch. Hij is sinds 2000 redacteur van het Land- en Tuinbouwbulletin van Wolters Kluwer. Hij is nu gepensioneerd, maar werkt nog als zelfstandig juridisch adviseur te Tilburg. Meer lezen
Anneke Nuyens
Anneke Nuyens is al ruim tien jaar als fiscaal advocaat werkzaam bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen in Breda. Zij is gespecialiseerd in het voeren van fiscale (straf)procedures. Voorts heeft zij ruime ervaring in het bijstaan van belastingplichtigen in inkeerprocedures. Naast haar advocatenpraktijk is zij verbonden aan het Fiscaal Instituut van Tilburg University alwaar zijn diverse mastervakken doceert. Voorts geeft zij regelmatig lezingen voor de belastingadviespraktijk. Meer lezen
Rogier Pak en Paul Schut
Rogier Pak is sinds 2007 werkzaam als estate planner. Eerst bij Mazars en vanaf 2010 bij Schut & Bruggink Estate Planners in Haarlem. Hij adviseert vermogende particulieren en dga's op het gebied van (internationale) estate planning. Daarnaast is hij vaste medewerker op het gebied van de schenk- erfbelasting bij TaxVisions en Belastingadvies in de praktijk van Kluwer.

Paul Schut studeerde fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1994 adviseert hij vermogende particulieren en dga's. Paul is als vennoot en estate planner verbonden aan Schut & Bruggink Estate Planners te Haarlem. Hij is tevens freelance docent en auteur van diverse titels. Meer lezen
Angelique Perdaems
Mr. A.J.C. (Angelique) Perdaems is fiscaal advocaat bij Hertoghs advocaten-belastingkundigen. Zij is gespecialiseerd in het voeren van fiscale cassatieprocedures. Daarnaast richt zij zich met name op het verlenen van bijstand in fiscale (boete)procedures en inkeerprocedures. Na de afronding van haar studie fiscaal recht is zij werkzaam geweest bij het wetenschappelijk bureau van de belastingkamer van de Hoge Raad der Nederlanden. Tijdens haar studie was zij werkzaam bij de Belastingdienst. Ook heeft zij als buitengriffier werkzaamheden verricht bij de Rechtbank Breda. Voorts publiceert zij in diverse vakbladen. Meer lezen
Jean-Marc Rademaker
Jean-Marc Rademaker studeerde fiscale economie te Tilburg en is sinds 1989 werkzaam bij BDO Belastingadviseurs, sedert 2000 als partner. Hij is gespecialiseerd in advisering van directeur-grootaandeelhouders en vermogende particulieren, met als specialisatie cliënten werkzaam in de openbare farmacie. Meer lezen
Mark Robben
Drs. M.T.E. (Mark) Robben is werkzaam als wetenschappelijk medewerker/docent aan het Fiscaal Economisch Instituut (FEI) van de Erasmus Universiteit Rotterdam (www.feibv.nl) en tevens zelfstandig belastingadviseur in Rotterdam (www.robbenfiscalisten.nl). Meer lezen
Bernadette Roos-van Diemen
Mr. B.M.J. Roos – Van Diemen RB is zelfstandig werkend fiscalist/ondernemer en secretaris van de Vaksectie Recht van de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB). Meer lezen
Sylvester Schenk
Mr. Sylvester Schenk RB studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit) en fiscaal recht aan de Tilburg University. Hij is sinds 1987 werkzaam in de fiscale adviespraktijk, tegenwoordig als directeur Wetenschappelijk bureau bij Flynth. Meer lezen
Sander Schilder
Drs. Sander Schilder FM RV is fiscaal econoom en eigenaar van SANTAX fiscaal economen te Volendam. Hij is ruim 20 jaar werkzaam als belastingadviseur in de MKB-adviespraktijk. Daarnaast is hij lid van de NOB, NIRV, NOPD (Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen) en de SPA (Samenwerkende Pensioen Adviseurs) en geregistreerd MFN-mediator en Forensisch Mediator en docent voor SRA, SSR en IMFO/Vfas advocaten. Meer lezen
Annemarije Schoonbeek
Annemarije Schoonbeek is advocaat-partner bij Libertas Lawyers. Zij heeft in de periode 1999-2011, eerst als belastingadviseur en later als advocaat, gewerkt bij Loyens & Loeff. Daarna is zij ruim 5 jaar werkzaam geweest bij de AFM als projectleider op het gebied van het integriteitstoezicht op vergunninghouders. Annemarije publiceert regelmatig en is veelgevraagd spreker, docent en adviseur op het gebied van compliance, toezicht en financieel-economisch strafrecht. Meer lezen
Anne Marieke Smits
Anne Marieke Smits studeerde fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam. Anne Marieke is aan BDO verbonden als allround btw-adviseur en maakt tevens deel uit van de vakgroep formeel recht binnen BDO. Daarnaast is zij medewerker TaxVisions (Wolters Kluwer) voor de sectie btw. Meer lezen
Ognjen Soldat
Ognjen Soldat MSc is fiscalist en specialist autobelastingen. Hij is werkzaam bij VanOoijen Belastingadviseurs. Meer lezen
Michiel Spanjers
Michiel Spanjers is public affairs adviseur. Het door hem opgerichte bureau Flosvier is gespecialiseerd in financiële en fiscale public affairs (www.flosvier.nl). Hij schrijft ook wekelijks een parlementaire rubriek in het Weekblad fiscaal recht. Na zijn studies fiscale economie, fiscaal recht, notarieel recht en Nederlands recht is hij als beleidsmedewerker werkzaam geweest bij het Ministerie van Financiën. Aansluitend is hij op genoemd ministerie politiek adviseur van de staatssecretaris en minister geweest. Voordat hij zijn eigen bureau startte werkte hij als directiesecretaris en manager public affairs bij AEGON Nederland N.V. Meer lezen
Dick van Sprundel
Mr. D.E. (Dick) van Sprundel is sinds 1 augustus 2009 werkzaam als wetenschappelijk medewerker / docent / promovendus aan de Faculteit der Economische Wetenschappen, Erasmus Universiteit Rotterdam (www.feibv.nl) en tevens als Tax Partner verbonden aan Mazars Paardekooper Hoffman N.V. te Rotterdam Meer lezen
Ruben Stam
Ruben Stam is fiscalist en pensioenjurist. Hij staat adviseurs bij in hun advisering rondom financiële producten, zoals (dga-)pensioen, lijfrenten, hypotheek en ontslagvergoedingen. Van zijn hand verschijnen regelmatig fiscale en juridische publicaties over de genoemde onderwerpen. Meer lezen
Jeroen van Strien
Dr. Jeroen van Strien is werkzaam bij EY belastingadviseurs op het bureau vaktechniek te Rotterdam. Daarnaast is hij als universitair docent fiscaal recht verbonden aan Vrije Universiteit Amsterdam. In 2007 promoveerde hij op het proefschrift 'Renteaftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting'. Van zijn hand verschenen tal van publicaties over diverse fiscale onderwerpen, vooral op het gebied van de vennootschapsbelasting. Meer lezen
Alies Visscher
Mr. A. (Alies) Visscher RB is fiscaal jurist bij Countus accountants + adviseurs in Zwolle en studeerde fiscaal recht aan de Universiteit Utrecht en de Universiteit van Amsterdam. Zij adviseert ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, waaronder die in de agrarische sector. Regelmatig publiceert zij artikelen in fiscale vakbladen. Tevens vertegenwoordigt zij Countus als Young Professional in de vaksectie recht van de Vereniging van Accountants- en Belastingadviesbureaus (VLB). Meer lezen
Peter Wattel
Peter J. Wattel is advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, hoogleraar Europees belastingrecht aan de Universiteit van Amsterdam, redacteur van het NJB en lid van de afdeling letterkunde van de KNAW. Meer lezen

Meest gelezen