Recente columns

Allereerst mijn excuses voor de grote woorden in de titel, maar ik hoop dat ik uw aandacht heb. Die zou ik – zo leert de ervaring – waarschijnlijk niet gehad...
Fiscaal-juriste Alies Visscher schrijft over de betekenis van een recent arrest van de Hoge Raad voor de agrarische fiscale praktijk. Veel...
Nee, het was geen fiscale pakjesavond op Prinsjesdag 2017. Ook geen strooifestijn, voegde oud-collega Julian Sterk daar op Linkedin terecht aan toe. Er leek...
Zoals bekend kan enkel door landbouwbedrijven een beroep op de landbouwvrijstelling van art. 3.12 Wet IB 2001 worden gedaan. Wat in dit kader onder een...
Jordy Baron vraagt zich af of de navorderingstermijn door middel van artikel 66 lid 3 SW kan herleven. Op 31 mei 2016 heeft Gerechtshof...
Sander Schilder beschrijft in literaire termen de volgens hem desastreuze gevolgen van de partnerproblematiek wanneer het pensioen in eigen beheer - zonder...
Voor per 1 januari 2016 vpb-plichtig geworden overheidsbedrijven zijn het drukke tijden. Onderzocht moet worden in welke gevallen zij een onderneming drijven,...
Voordat Europa overschaduwd werd door de Verlichting, stond het eigendomsrecht (voor burgers) hoog in aanzien. Directe belastingheffing was allesbehalve...
Hoe verder met het pensioen in eigen beheer? Wiebes wil er van af. Eerder stelde hij al een 80%-regeling voor. Dat zou dan alweer de vierde 80%-regeling zijn....
Mijn oog valt op een (met respect) ‘klein arrestje' van 26 februari 2016 (ECLI:NL:HR:2016:319). ‘De WOZ-waarde speelt geen rol bij het bepalen van de hoogte...
De inkeerregeling blijft de gemoederen bezig houden. Is het geen groepsaanvraag voor (voormalig) rekeninghouders bij de Zwitserse UBS-Bank, dan is het wel het...
Na alle brieven van staatssecretaris Wiebes en alle boze, verontwaardigde en gelukkig ook genuanceerde reacties hierop zal het voor de meesten onder ons wel...
Er breken spannende tijden aan voor een ieder die te maken heeft met de vennootschapsbelasting. De door de Europese Commissie voorgestelde anti-BEPS-richtlijn...
Afgelopen najaar is bij de behandeling van het Belastingplan 2016 een motie aangenomen van de Tweede Kamerleden Groot (PvdA) en Bashir (SP). Deze motie zal,...
Het belastingrecht heeft er een procesvorm bij. Sinds 1 januari 2016 kan de feitenrechter door middel van een prejudiciële vraag een rechtsvraag aan de...
Vorige 1  2  3  4  5   Volgende

                   

Meest gelezen

Uitvergroot

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
Meer Uitvergroot

Downloads

Meer downloads