Corporate nieuws

Irma Mosquera Valderrama benoemd tot universitair hoofddocent Universiteit Leiden

Irma Mosquera Valderrama wordt per 1 januari 2018 benoemd tot universitair hoofddocent aan het Instituut voor Instituut Fiscale en Economische vakken van de Universiteit Leiden. Aan Irma is een prestigieuze beurs toegekend door de European Research Council (ERC) voor het project Global Tax Governance (GLOBTAXGOV). Irma onderzoekt in haar ERC-project de rol van de OESO en de EU bij de totstandkoming van internationale fiscale wetgeving.

Dr. Irma Mosquera Valderrama is opgeleid zowel in het Colombiaanse als Nederlandse belastingrecht en heeft 12 jaar ervaring. In 2007 behaalde zij haar PhD (cum laude) aan de Universiteit van Groningen.  Irma heeft als belastingadviseur gewerkt bij PwC in Nederland en als universitair docent aan de Universiteit van Utrecht. Ze is gastdocent Internationaal Belastingrecht en Belastingrecht en Ontwikkeling geweest aan de Universiteit van Florida (Gainesville) en twee universiteiten in Colombia. Irma is gespecialiseerd in internationaal belastingrecht met een focus op het verschil tussen het belastingrecht in ontwikkelde en ontwikkelingslanden. Aan Irma is een prestigieuze beurs toegekend door de European Research Council (ERC) voor het project Global Tax Governance (GLOBTAXGOV).

Het ERC project GLOBTAXGOV

Dr. Irma Mosquera Valderrama onderzoekt in haar ERC-project de rol van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) en de EU bij de totstandkoming van internationale fiscale wetgeving en streeft ernaar voorwaarden te scheppen waaronder zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden een mondiaal model voor fiscale governance kunnen creëren. Haar project 'GLOBTAXGOV: Een nieuw mondiaal bestuursmodel voor de totstandkoming van internationale belastingwetgeving' moet de haalbaarheid en de legitimiteit van het huidige model van mondiaal fiscaal bestuur beoordelen.
 
De EU en de OESO concentreren zich momenteel op inhoudelijke initiatieven die bij invoering daarvan de internationale belastingarchitectuur van ontwikkelde en ontwikkelingslanden ingrijpend zullen veranderen. Deze initiatieven moeten ervoor zorgen dat overheden eerlijk concurreren op fiscaal gebied en dat multinationals hun ‘fair share' betalen. Deze maatregelen veroorzaken echter ook spanning tussen ontwikkelde en minder ontwikkelde landen, alsmede tussen EU-landen en niet-EU-landen. Daarom wordt een nieuw kader voor mondiaal fiscaal bestuur geformuleerd dat eerlijk uitwerkt voor alle deelnemende landen. Tegen deze achtergrond wordt in het project gekeken naar de haalbaarheid van het invoeren van juridische minimumnormen in de belastingstelsels van 12 landen.

Impuls aan fiscale onderzoek

Dr. Irma Mosquera Valderrama: "Ik kijk ernaar uit om aan Universiteit Leiden aan dit project te werken met experts op het gebied van bestuur, ontwikkeling en internationale belastingen. Dit is een multidisciplinair project en daarom zal ik zoveel mogelijk de samenwerking opzoeken en gaan inzetten."
 
Prof. dr. Koos Boer, voorzitter van de afdeling Belastingrecht, is zeer verheugd met de komst van Irma Mosquera. "Het ERC-project is vernieuwend en inspirerend. Het legt actuele maatschappelijke thema's bloot die mondiaal relevant zijn. Irma Mosquera en GLOBTAXGOV zijn een belangrijke impuls voor het fiscale onderzoek van de afdeling Belastingrecht."
 
 
[ Bron: Universiteit Leiden ]

Uitvergroot

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen gezorgd voor wettelijke maximale verhoudingen tussen de OZB-tarieven, maar deze zijn vervangen door een...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie jaar later volgden de Brede Herwaardering II en III. Voor wat betreft lijfrenten constateer ik dat...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden gevoerd, om te voorkomen dat de onbekendheid ermee ten koste gaat van het draagvlak van de rechtspraak....
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en ‘deferred recovery' – zien er op het eerste gezicht verschillend uit, maar zijn materieel toch ook erg...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de per-elementbenadering van toepassing is op de fiscale-eenheidsregeling in Nederland en heeft...
Meer Uitvergroot

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

                   

Meest gelezen

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0
Eens dat overgangsrecht doorgaans noodzakelijk is, zeker daar wat het langlopende contracten betreft. Maar in mijn... 2018-02-11 10:08:55.0
Eindelijk nummer IV: een goed en noodzakelijk voornemen, dat ik deels deel! Zo mochten wij samen in maart en april 2006... 2018-02-09 12:21:50.0
Dit is ook het geval voor ouderen die hun ex partner het aandeel van het pensioen moeten betalen. Ook hier dubbele... 2018-02-08 15:46:21.0
Wat zou het een zegen zijn voor volk en vaderland wanneer de inspecteur iemand niet zou dwingen om voor een kwestie als... 2018-01-30 19:25:46.0

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die worden gebruikt om belastingwetgeving snel door te voeren. Sinds enkele jaren legt het...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met terugwerkende kracht. Henk heeft een schat van een zoon, Frits. Frits is nu bijna 17 en krijgt...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Meer Fiscale ergernissen