Terwijl de datum van 1 juli met rasse schreden nadert zijn er nog grote onduidelijkheden over de fiscale behandeling van DGA-pensioenpolissen. Er is daarom...
Het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer kan mogelijk tot een belaste schenking leiden van de partner aan de DGA of vice versa. Staatssecretaris Wiebes...
De dga heeft vanaf 2017 de mogelijkheid het in eigen beheer opgebouwde ouderdoms- en partnerpensioen af te kopen of om te zetten in een aanspraak ingevolge...
David Bakker
David Bakker volgde de studie fiscale bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar studeerde hij af op een scriptie over loonheffingen bij prof. dr. L.G.M. Stevens. Na zijn studie koos hij voor het pensioenvak. Na een dienstverband bij Deloitte vestigde hij zich in 2004 als zelfstandig adviseur. Zijn expertise bestaat uit de pensioenfiscaliteit, civielrechtelijke pensioenwetgeving en de verzekeringstechniek. Voorts is hij actief als docent en publicist. Meer lezen