Stel je krijgt in 1991 een Zwitserse bankrekening van je ouders geschonken die nog niet zijn overleden. In 2014 geef je de bankrekening bij de Belastingdienst...
Doel van de gebruikelijkloonregeling is te voorkomen dat de werknemer met een aanmerkelijk belang zichzelf een lager loon toekent dan zakelijk en...
De vraag of schenking door een rechtspersoon al dan niet belast is zal in eerste instantie door menig fiscalist bevestigend worden beantwoord. In de...
Dennis Evertsz
Dennis is actief op een breed terrein van het belastingrecht. Dit betreft onder meer de omzetbelasting, vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Ook heeft hij ervaring opgedaan bij het adviseren naar het belastingrecht van de Dutch Caribbean. Bij Wintertaling is hij werkzaam binnen de algemene fiscale praktijk waar hij (familie) bedrijven en vermogende particulieren adviseert bij het optimaliseren van hun fiscale positie. Meer lezen