Vanaf 1 juli 2011 kennen we de informatiebeschikking. Bij informatiebeschikking stelt de inspecteur vast dat een of meer van de in artikel 52a AWR vermelde...
Onlangs is het wetsvoorstel ‘Wet vereenvoudiging formeel verkeer belastingdienst' aan de Tweede Kamer aangeboden. De wijze van de heffing van de inkomstenbelasting wordt als het...
Als de aanslag tot een te laag bedrag is vastgesteld, kan de inspecteur onder bepaalde voorwaarden tot navordering overgaan. De inspecteur kan onder meer navorderen als de...
Onder deze titel werd afgelopen vrijdag 8 maart 2013 aangekondigd dat de Ministerraad akkoord is met het indienen van het wetsvoorstel van staatssecretaris van Financiën op grond...
U zult zich wellicht afvragen waar een column met zo'n titel nu over moet gaan. Degenen die meer fysiek zijn ingesteld moet ik teleurstellen. Ik zal de ontvanger niet met een bijl te...
Het is vaste jurisprudentie van de Hoge Raad dat een inspecteur geen tweede uitspraak op bezwaar kan en mag doen. De artikelen 6:18 en 6:19 van de Algemene wet...
Door de ophef over de voorgestelde inkomensafhankelijke zorgpremie staat de hypotheekrenteaftrek wat minder in de spotlights maar de aandacht daarvoor zal naar verwachting wel weer...
Het kabinet wil de heffing bij wege van aanslag ingrijpend wijzigen. Om belanghebbenden te betrekken bij het wetgevingsproces, kunnen deze tot en met 18 oktober 2012 via digitale weg...
De bevoegdheden van de belastingdienst om informatie te verkrijgen van de belastingplichtige zijn zeer ruim. Komt de belastingplichtige de informatieverplichtingen niet...
Sinds 1 januari 2010 is navorderen van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting of het herzien van een verliesbeschikking vennootschapsbelasting niet alleen mogelijk als er sprake is van...
Diana Jansen
Diana Jansen studeerde fiscaal recht in Maastricht. Hierna heeft zij gewerkt als belastingadviseur en als juridisch medewerker bij het Gerechtshof in Arnhem en de Rechtbank Haarlem. Nu is zij advocaat-belastingkundige bij Flexadvocaten in Amsterdam met fiscale procesvoering/formeel belastingrecht als specialisme. Zij doceert en publiceert regelmatig op het gebied van fiscaal procesrecht. Meer lezen