Dit is de website van TaxLive, onderdeel van Wolters Kluwer bv, gevestigd te Deventer. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten via het contactformulier. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Wolters Kluwer accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook. Voor de inhoud en omvang van het gebruiksrecht dat u door Wolters Kluwer is verstrekt en voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Kluwer, wordt verwezen naar de Algemene Voorwaarden van Wolters Kluwer die op deze site van toepassing zijn.

Deze website bevat links naar websites van derden en Wolters Kluwer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Auteursrecht

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer is het de gebruiker van deze site niet toegestaan de producten en/of informatiediensten die op deze site worden aangeboden te verveelvoudigen of openbaar te maken.

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Wolters Kluwer. Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Wolters Kluwer. Deze kunt u aanvragen via het contactformulier.

Publiceren op een site van Kluwer

Op iedere inzending van een bijdrage of informatie aan één van de sites van Wolters Kluwer zijn van toepassing de Standaard Publicatievoorwaarden van Wolters Kluwer, gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam d.d. 5 juli 2004, depot nummer 121/2004; in de Standaard Publicatievoorwaarden dient onder 'bijdragen aan tijdschriften' tevens 'bijdragen aan elektronische uitgaven' verstaan te worden. Inzending van een bijdrage impliceert steeds toestemming aan de uitgever om de bijdrage geheel of gedeeltelijk verder te exploiteren door opname en/of publicatie in enige databank, informatiedrager (al of niet elektronisch) of middels online beschikbaarstelling in enig netwerk.

Adverteren op een site van Wolters Kluwer

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten betrekking hebbende op adverteren of promoties op een site van Kluwer zijn van toepassing zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van Wolters Kluwer B.V., gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam op 8 augustus 2007 onder depotnummer 127/2007. Een exemplaar van deze voorwaarden vindt u hier. Tevens zijn hierop van toepassing de laatst geldende Regelen voor het Advertentiewezen (ROTA), gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 41198699 waarbij geldt dat de betalingstermijn in de Algemene Voorwaarden van Kluwer B.V. prevaleert. Klik hier voor de Regelen van het Advertentie-wezen (ROTA).

Meest gelezen