Downloads

Om de artikelen te kunnen downloaden moet u ingelogd zijn.

Bent u nog geen lid? Registreer u dan nu gratis.

Beschouwing van drs. M. Hayes CPC betreffende voorgenomen dividenduitkeringen dan wel amortisaties voor een DGA. Centraal in dit artikel staat de...
Deze bijdrage concentreert zich op de belangrijkste regelingen binnen de vennootschapsbelasting in relatie tot de introductie van de flex-BV. In het...
In april 2013 heeft het Europese Parlement ingestemd met het CRD IV-pakket, waarmee Bazel III in de EU wordt ingevoerd. Mr. H. de Gunst staat in dit artikel stil...
De Hoge Raad en het Hof van Justitie EU geven aanwijzingen voor de bepaling van het recht op aftrek van BTW op kosten ingeval gesubsidieerde onbelastbare...
De vrijstelling kent een tweeledig doel. Allereerst wordt beoogd problemen bij de winstbepaling van bosbouwbedrijven te voorkomen. Belangrijker is het andere...
Verslag van WFR Café met als thema Innovatie in de werkprocessen van de Belastingdienst dat op 21 maart 2013 werd gehouden in het Haagse perscentrum Nieuwspoort. ...
Wanneer een prejudiciële vraag betrekking heeft op een btw-vrijstelling, benadrukt het HvJ in zijn antwoord steeds dat de bewoording van de vrijstelling strikt...
In de BTW ging men er lange tijd vanuit dat vanwege het objectieve karakter van deze belasting de toepassing van het leerstuk fraus legis niet goed mogelijk was....
Wanneer is er wel en wanneer niet betaald? Je kunt op verschillende manieren betalen. De meest voorkomende manier is betaling met bankbiljetten...
De auteurs behandelen formeelrechterlijke knelpunten die zich kunnen voordoen gedurende de looptijd van een HT convenant en bij het beëindigen hiervan. ...
Vorige 2  3  4  5  6   Volgende

                   

Meest gedownload