Kabinet slaat plank mis met verhoging ab-tarief

Op 10 oktober jl. heeft het nieuwe kabinet het regeerakkoord gepubliceerd. Tegen de verwachting in bevat het regeerakkoord de nodige fiscale maatregelen. Veel van die maatregelen waren al uitgelekt via de dagbladpers, maar veel maatregelen ook nog niet. Daar zitten ook enkele brisante bij. Een daarvan is wat mij betreft de verhoging van het ab-tarief in box 2 van thans 25% naar 28,5% in 2021. Dat is een maatregel die naar mijn mening onnodig is en zo snel mogelijk weer van tafel moet. Hij is ook gebaseerd op een misverstand. Ik leg dit uit.

De gedachte van het kabinet is dat het ab-tarief omhoog moet om het zogenoemde globale evenwicht tussen IB-ondernemers en VPB-ondernemers niet te verstoren. Thans betaalt een IB-ondernemer, met inachtneming van de MKB-winstvrijstelling van 14%, maximaal 44,72% IB in box 1. Een ab-houder (dga) betaalt in box 2 maximaal 43,75% VPB + ab (uitgaande van het algemene VPB-tarief van 25%). Dat verschil bedraagt dus slechts 1 procentpunt en is mijns inziens verwaarloosbaar. Er is nu dus een globaal evenwicht.
 
Het kabinet stelt nu voor om het VPB-tarief te verlagen naar 21% in 2021. Tevens stelt het kabinet voor het algemene IB-tarief in box 1 te verlagen naar 49,5%. Dit betekent dat voor IB-ondernemers het nieuwe toptarief in box 1 42,57% wordt, er vanuit gaande dat huidige MKB-winstvrijstelling van 14% ongewijzigd blijft; het regeerakkoord zegt over deze vrijstelling in elk geval niets (expliciets). Bij het huidige ab-tarief van 25% zou voor de ab-houder zijn toptarief in box 2, cumulatief VPB + ab, dalen naar 40,75%. Dat is dus slechts 1,8 procentpunt minder dan het nieuwe toptarief voor IB-ondernemers. Bij het door het kabinet voorgestelde ab-tarief van 28,5% wordt het toptarief voor de ab-houder in box 2 echter 43,5%. Dit laatste is dus 1 procentpunt meer (in plaats van minder) dan het toptarief in box 1 voor IB-ondernemers. Terwijl een bv meer onderhoud vergt en de jaarlijkse kosten daardoor hoger zijn dan voor een IB-ondernemer. Voor deze verhoging van het ab-tarief is naar mijn mening dus geen enkele reden. Het lijkt erop dat het kabinet vooral heeft gekeken naar het huidige gecumuleerde VPB- + ab-tarief voor dga's van 43,75% en dit coute que coute heeft willen handhaven. En heeft daarbij uit het oog verloren dat het algemene IB-tarief in box 1 ook omlaag gaat. Dit laatste biedt naar mijn mening al voldoende tegendruk tegen een vlucht in de bv. Een extra tariefsverhoging in box 2 is daarvoor naar mijn mening niet nodig.
 
Maar er is meer. Veel dga's keren amper dividend uit en potten de winstreserves op in hun bv. Dit kan men vervelend vinden maar is nu eenmaal het effect van een vermogenswinstbelasting, gebaseerd op het realisatieprincipe. Op die winstreserves heeft thans maximaal 25% VPB gedrukt. Als die winstreserves straks bij uitkering vanaf 2021 belast gaan worden tegen het nieuwe ab-tarief van 28,5%, dus zonder enige vorm van compartimentering, dan betaalt de dga over deze dividenden meer in box 2 dan hij nu betaalt, namelijk 46,38%. Dat is dus ruim 2,5 procentpunt meer dan thans het geval is. As dit onzalige plan doorgaat, zal naar mijn mening derhalve enige compartimentering moeten worden geboden, waarbij de bestaande winstreserves bij uitkering in box 2 belast blijven tegen de huidige 25%. Maar liever zie ik dus die ab-tariefsverhoging van tafel gaan.
 
Wat ik dan wel mis in het regeerakkoord is, als die ab-tariefsverhoging doorgaat, een substantiële verlaging van het box 1-tarief over het (gebruikelijk) loon van de dga. Want dat lijkt het kabinet te zijn vergeten. De IB-ondernemer ‘ontvangt' namelijk ook de MKB-winstvrijstelling van 14% over het ondernemersloon dat onderdeel is van zijn winst uit onderneming. De dga wordt daarentegen voor zijn (gebruikelijke) loon in box 1 belast tegen normale maximale tarief van thans 52% en straks 49,5%. Dat is zowel nu als straks een verschil van ruim 7 procentpunt met de IB-ondernemer, namelijk 52% versus 43,75% nu en 49,5% versus 42,5% straks. Aan dat grote verschil, wat een stuk groter is dan die 1,8 procentpunt in box 2 bij ongewijzigd ab-tarief, doet het kabinet niets.
 
Als het kabinet dan zo'n groot voorstander is van een globaal evenwicht, dan moet het ook iets doen aan die ten opzichte van de IB-ondernemer te zware belastingdruk op het loon van de dga. Maar daarover lees ik dus niets in het regeerakkoord. Naar mijn mening duidelijk een gemiste kans. Ik bepleit al jaren een soortgelijke aftrek als de MKB-winstvrijstelling van 14% op het salaris van de dga. De Commissie Van Weeghel – wie kent hem nog? – noemde dit de aftrek arbeidsbeloning dga. Alleen dan is de ab-tariefsverhoging mijns inziens verteerbaar. Nu is het kabinet op foute gronden alleen maar bezig met dga-tje pesten.
U moet inloggen om te kunnen stemmen op dit artikel.
Gemiddelde (0 Stemmen)
De gemiddelde waardering is 0.0 sterren van de 5.

0 reacties
Nog 1500 karakters
Edwin Heithuis
Prof.dr.mr. E.J.W. (Edwin) Heithuis is hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens is hij werkzaam bij BDO Belastingadviseurs als wetenschappelijk adviseur. Meer lezen