Met het wetsvoorstel terugvordering staatssteun komt er een sluitende set aan regels in de nationale wetgeving om aan de terugvorderingsverplichting van de...
Moet de pleitbaarheid van een standpunt nu enkel naar objectieve maatstaven worden beoordeeld, of speelt de subjectiviteit toch nog een rol? Dat vraagt...
De vier nieuwe invorderingsmaatregelen uit het conceptwetsvoorstel Wet aanpak belastingontduiking reiken ver. Deze zijn voornamelijk bedoeld ter bestrijding...
Er zijn twee nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de lijst van thema's op de Navigator. De lijst bevat inleidende beschrijvingen van belangrijke...
De intracommunautaire levering in een ABC-transactie is geen eenvoudige btw-materie. Met een recente uitspraak maakt het Europese Hof Van Justitie het er niet...
Alle inspanningen ten spijt is de strijd tegen belastingontwijking door multinationals nog lang niet gewonnen. Dus is daar de prangende vraag of er...
Het wetsvoorstel 'btw-behandeling van vouchers' is nauwelijks verrassend te noemen. De bijbehorende memorie van toelichting daarentegen bevat wél enkele...
Met een internetconsultatie zet het demissionaire kabinet een eerste stap richting implementatie van de EU Anti Tax Avoidance Directive (ATAD1). Het...
Er zijn drie nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de lijst van thema's op de Navigator. De lijst bevat inleidende beschrijvingen van belangrijke...
Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst (CAP) zadelt veel dga's met een onbepaald extern verzekerd pensioendeel op met een sanctie als...
Vorige 3  4  5  6  7   Volgende

Gerelateerde artikelen

Opinie

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden...
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de...