Het plan om de btw-herzieningsregeling uit te breiden naar zogenoemde kostbare diensten is passend binnen de huidige btw-systematiek. Marco Gomes Vale Viga...
Het politieke akkoord in de Ecofinraad eind mei 2017 over de richtlijn voor een fiscale beslechting van geschillen over dubbele belasting is een significante...
Het reële coöperatieve bedrijfsleven zal niet geraakt worden, zo luidt de belofte in de toelichting op het conceptwetsvoorstel inhoudingsplicht...
Er zijn drie nieuwe onderwerpen toegevoegd aan de lijst van thema's op de Navigator. De lijst bevat inleidende beschrijvingen van belangrijke...
Staatssecretaris Wiebes wil af van de 'zware' bezwaarprocedure bij aanvullingen op de aangifte inkomstenbelasting. Daarom zet hij voortaan de route voor...
Het Tijdschrift Fiscaal Ondernemingsrecht (TFO) maakt al 25 jaar, dankzij de themagerichte verdieping, het verschil in de wereld van de fiscale vakliteratuur....
De onduidelijkheden over de compensatie aan de partner van de dga die ervoor kiest om zijn pensioen in eigen beheer af te kopen of om te zetten in een...
De vergrijpboete die de Belastingdienst oplegt aan een medepleger is niet mals, zo blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland. Daaruit valt...
Door nietszeggende antwoorden van Staatssecretaris Wiebes van Financiën blijft het gissen of de vergoedingsregeling van artikel 1:87 BW tussen echtgenoten...
'Uniformeer en verhoog de btw-tarieven geleidelijk om de extra opbrengst aan te wenden voor verlaging van de tarieven in de inkomstenbelasting.' ...
1  2  3  4  5   Volgende

Gerelateerde artikelen