Fiscaal nieuws

De voorgestelde nieuwe antimisbruikbepaling in de dividendbelasting, uit het conceptwetsvoorstel inhoudingsplicht houdstercoöperatie en uitbreiding...
Het reële coöperatieve bedrijfsleven zal niet geraakt worden, zo luidt de belofte in de toelichting op het conceptwetsvoorstel inhoudingsplicht...
Het besluit voor de afhandeling van teruggaafverzoeken dividendbelasting van buitenlandse aandeelhouders met portfoliodividenden, voldoet niet helemaal aan de...
Nederland moet ingehouden dividendbelasting teruggeven aan niet-inwoners wanneer de definitieve belastingdruk op dividenden voor hen hoger is dan voor...
Het recente oordeel van het Europese Hof dat de dividendbelasting een ongerechtvaardigde belemmering vormt van het vrije kapitaalverkeer, zal een forse...
Het kon niet uitblijven: veel van de begrotingsplannen van het kabinet waren alweer vóór Prinsjesdag uitgelekt. De hervorming van box 3 per 2017 lag...
"Een plan zonder concrete stappen naar hervorming.""Een onbegrijpelijk stupide maatregel vormt de boventoon". "Waar blijft de...
Er komt mogelijk een brede belastinghervorming en met die aankondiging van het kabinet wordt ook de roep om afschaffing van de dividendbelasting weer luider....
Volgens economen heeft de dividendbelasting een verstorend effect. Aan de hand van het Europese recht wordt haar reikwijdte geregeld ingeperkt. Zijn dat voldoende redenen om haar dan...
Vrijgestelde beleggers zoals pensioenfondsen kunnen vanaf volgend jaar de door fiscale beleggingsinstellingen ingehouden dividendbelasting in zijn geheel terugvorderen bij de...
1  2   Volgende

Uitvergroot

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de CFC-maatregel van ATAD1 in de VPB? Deze vraag houdt de fiscale gemoederen flink bezig. Onlangs heeft...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen of de ANBI wel aan alle regels voldoet. Wijsheid komt immers met de jaren. Voldoet de ANBI echt...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter een horizontale verliesverrekeningsregeling aan te vullen met een lager bezitspercentage – wat mij...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige jubileum. De optelsom van de op komst zijnde wijzigingen leidt ertoe dat we straks de facto van een...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen gezorgd voor wettelijke maximale verhoudingen tussen de OZB-tarieven, maar deze zijn vervangen door een...
Meer Uitvergroot

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

                   

Meest gelezen

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Een VOF is ook geen rechtspersoon en daarmee zijn ook wel eens vergelijkbare standpunten ingenomen. In eerste... 2018-03-17 11:56:54.0
Een zeer terechte waarschuwing. De (fiscale) politiestaat komt steeds dichterbij. 2018-03-09 10:28:09.0
Gewoon niets meer van ElsevierKluwer kopen bij kiosken dan merken ze wel dat het dom is om offline programma productie... 2018-03-01 11:55:26.0
..en zo land de stas én de DG weigeren te investeren in mensen en apparatuur, daar bovenop nog reorganiseren (meer werk... 2018-02-26 14:41:43.0
Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0

Recente Fiscale ergernissen

Wat een ergernis is het debat over de afschaffing van de dividendbelasting! Om meteen maar duidelijk te zijn: ik ben niet voor of tegen! De ergernis richt zich op...
Meer Fiscale ergernissen