Fiscaal nieuws

Het politieke akkoord in de Ecofinraad eind mei 2017 over de richtlijn voor een fiscale beslechting van geschillen over dubbele belasting is een significante...
De Europese Commissie probeert met staatssteunregels niet alleen toezicht te houden op de competitie tussen ondernemingen, maar ook op de competitie tussen de...
Een nieuw aangenomen richtlijnvoorstel moet hybride mismatches met derde landen neutraliseren. Die neutralisatie kan weleens heel vervelend uitpakken voor het...
Het heeft er alle schijn van dat de Tweede Kamer niet op de hoogte is van de onlangs aangenomen Europese pseudowetgeving voor belastingrulingpraktijken van de...
Op 1 december 2016 heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan voor verbetering van het btw-klimaat voor onlineverkopen binnen de EU. Die plannen komen...
De gemeenschappelijke (geconsolideerde) heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting moet volgens de Europese Commissie bijdragen aan economische groei en...
De Europese Commissie wil met een herlancering van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) naar eigen...
Btw-aftrek ondanks een 'gebrekkige' factuur is mogelijk, maar tot op welke hoogte? Het Europese Hof van Justitie staat in ieder geval een ruimer beleid toe...
De inkt van het wetsvoorstel over het automatisch uitwisselen van inlichtingen over grensoverschrijdende rulings en verrekenprijsafspraken is nog maar net...
Met prejudiciële vragen aan het Europese Hof van Justitie over de zogenoemde ‘per-elementbenadering' uit het Franse Groupe Steria-arrest, zet de Hoge Raad de...
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Het onderzoek door wetenschappers die ook verbonden zijn aan belastingadvieskantoren is doorgaans van uitstekende kwaliteit. Maar daar gaat het helaas niet om....
De schier eindeloze herhaling van vragen over rulings vanuit de Tweede Kamer stemt soms wel droevig. Belangrijk is dat rulings altijd zien op toepassing van de...
De tijden zijn ontegenzeggelijk veranderd. In de ijver om belastingontwijking te bestrijden, raakt het rechtszekerheidsbeginsel meer en meer op de achtergrond....
Ronald den Ouden vraagt zich af of de regel dat geen commentaar wordt gegeven op zaken die onder de rechter zijn, ook van toepassing is of zou moeten zijn op...
Dick van den Hoeven vindt dat het de hoogste tijd is om een aantal aftrekposten in de inkomstenbelasting de nek om te draaien. De recent verschenen evaluatie van...
Meer Uitvergroot

Columns

Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest geschoeide Gewerbesteuer iets voor Nederland zou kunnen zijn. In een brief van 24 juni 2016...
Terwijl de datum van 1 juli met rasse schreden nadert zijn er nog grote onduidelijkheden over de fiscale behandeling van DGA-pensioenpolissen. Er is daarom...
Meer columns

                   

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Dag David, Dat is een andere discussie dan ik probeer aan te gaan. Ik heb op zichzelf geen moeite met het verkondigen... 2017-06-23 13:35:37.0
Inderdaad, wetenschap is een vluchtig iets. We moeten, denk ik, een cognitieve revolutie ontketenen. Zoals Einstein... 2017-06-22 10:36:21.0
Je kan je afvragen of belastingwetenschap wel wetenschap. M.i. wordt het begrip wetenschap veel te ruim opgevat. Een te... 2017-06-21 11:48:38.0
Het is zeer terecht, dat voor deze aspecten aandacht wordt gevraagd. Dat ook de heren van de Coördinatiegroep... 2017-06-19 09:36:05.0
Ik heb een algemene vraag betreffende bovenstaande uitspraak. Is de belasting in cassatie gegaan. Is dit een bindende... 2017-06-14 12:29:56.0

Recente Fiscale ergernissen

Het ergert Isabella de Groot dat de Europese Commissie (EC) zich er bij de opstelling van het voorstel voor een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de...
Meer Fiscale ergernissen