Fiscaal nieuws

Alle inspanningen ten spijt is de strijd tegen belastingontwijking door multinationals nog lang niet gewonnen. Dus is daar de prangende vraag of er...
Met een internetconsultatie zet het demissionaire kabinet een eerste stap richting implementatie van de EU Anti Tax Avoidance Directive (ATAD1). Het...
Loopt de Europese Commissie te hard van stapel met de voorgestelde plicht voor belastingadviseurs om bepaalde grensoverschrijdende fiscale planningsstructuren...
Het politieke akkoord in de Ecofinraad eind mei 2017 over de richtlijn voor een fiscale beslechting van geschillen over dubbele belasting is een significante...
De Europese Commissie probeert met staatssteunregels niet alleen toezicht te houden op de competitie tussen ondernemingen, maar ook op de competitie tussen de...
Een nieuw aangenomen richtlijnvoorstel moet hybride mismatches met derde landen neutraliseren. Die neutralisatie kan weleens heel vervelend uitpakken voor het...
Het heeft er alle schijn van dat de Tweede Kamer niet op de hoogte is van de onlangs aangenomen Europese pseudowetgeving voor belastingrulingpraktijken van de...
Op 1 december 2016 heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan voor verbetering van het btw-klimaat voor onlineverkopen binnen de EU. Die plannen komen...
De gemeenschappelijke (geconsolideerde) heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting moet volgens de Europese Commissie bijdragen aan economische groei en...
De Europese Commissie wil met een herlancering van een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting (CCCTB) naar eigen...
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Momenteel zijn de onderhandelingen over een nieuw kabinet druk gaande. Voor een nieuw pakket aan fiscale maatregelen om gestelde beleidsdoelen te realiseren lijkt...
KEI, het grote moderniseringsprogramma van de rechtspraak, moet erin resulteren dat de rechtspraak een betere aansluiting krijgt bij de digitalisering van de...
Peter Hoogstraten gaat in op een voor hem toenemende discrepantie tussen het recht en het rechtsgevoel in de fiscaliteit. Als de wetssystematiek goed...
Marco Gomes Vale Viga vraagt zich na bestudering van het Baštová-arrest en de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland van 9 juni 2017 af wat waar is van de stelling...
Er is nog geen nieuwe regering, maar fiscale wetenschappers hebben voorstellen gepresenteerd over een grondige herziening van het belastingstelsel. Anna van Aalst...
Meer Uitvergroot

Columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het belastingstelsel in Nederland eenvoudiger moet worden. Gepleit wordt voor één tarief voor iedereen, de zogenoemde...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest geschoeide Gewerbesteuer iets voor Nederland zou kunnen zijn. In een brief van 24 juni 2016...
Meer columns

                   

Meest gelezen

Agenda

Meer agenda

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

LS, Logisch en terecht. Eigenlijk moet elke garage een lijntje hebben naar een salarisspecialist. Een goed advies aan... 2017-08-22 08:26:32.0
Ik vermoed dat de gedachte van het HvJ is dat het prijzengeld geen vergoeding voor een prestatie is omdat het winnen van... 2017-08-17 18:30:06.0
Weet je Thomas, de ZZP'er klaagt dan misschien wel niet of nooit, maar jij klaagt wel en dat bevreemd mij. Vervang het... 2017-08-16 08:44:07.0
Bovenstaande betreft Wet IB 2001. Zou dit voor Wet VPB 1968 ook gelden, als de Hoge Raad het advies van de A-G volgt? 2017-08-02 11:48:42.0
Ik betaalde de maximale premie ZvW over zowel mijn pensioeninkomsten als over mijn werkzaamheden die ik tegelijkertijd... 2017-07-31 15:00:56.0

Recente Fiscale ergernissen

Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
Het ergert Isabella de Groot dat de Europese Commissie (EC) zich er bij de opstelling van het voorstel voor een gemeenschappelijke heffingsgrondslag voor de...
Meer Fiscale ergernissen