Fiscaal nieuws

Er is een nieuw onderwerp toegevoegd aan de lijst van thema's op de Navigator. De lijst bevat inleidende beschrijvingen van belangrijke fiscale...
De tijd van 'pappen en nathouden' is voorbij. De aanpak van belastingontwijking en belastingontduiking staat hoog op de prioriteitenlijst van staatssecretaris...
De door de Belastingdienst afgegeven rulings staan ter discussie. In de media, en met name het Financieele Dagblad, zwelt de roep om meer transparantie aan....
Met het onlangs ingediende wetsvoorstel tot goedkeuring van het Multilateraal Instrument vraagt het kabinet de uitdrukkelijke instemming met dit instrument...
Het nieuwe Amerikaanse belastingplan zal president Trump zelf geen windeieren leggen. De verwachting is echter dat dit plan verder reikt dan Amerika en de...
Er is een nieuw onderwerp toegevoegd aan de lijst van thema's op de Navigator. De lijst bevat inleidende beschrijvingen van belangrijke fiscale...
Er is een nieuw onderwerp toegevoegd aan de lijst van thema's op de Navigator. De lijst bevat inleidende beschrijvingen van belangrijke fiscale...
Het besluit van staatssecretaris Wiebes van Financiën om de vrijstellingsmethode toe te passen voor bepaalde inkomsten uit dienstbetrekking van Nederlanders...
Alle inspanningen ten spijt is de strijd tegen belastingontwijking door multinationals nog lang niet gewonnen. Dus is daar de prangende vraag of er...
De gedachte achter het multilateraal instrument (MLI) om bestaande belastingverdragen aan te passen aan verdragsgerelateerde BEPS-maatregelen is goed. Toch...
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die feitelijk niet meer regelt dan de afschaffing van de VAR. De impasse duurt voort en de richting...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het multilaterale verdrag gaat gebeuren. Het MLI leidt tot aanpassing van bestaande bilaterale...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale transparantie-initiatieven. Op 13 maart 2018 is in EU-verband politiek akkoord bereikt over nieuwe...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en de uitwassen van de overgangsregeling, zoals de regeldruk en de onuitroeibare fraude, te bestrijden....
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal opererende bedrijven een bedrijfsverlies lijden, rijst de vraag welk land dit verlies fiscaal in aanmerking...
Meer Uitvergroot

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

                   

Meest gelezen

Agenda

Meer agenda

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Ik heb altijd begrepen dat de KOR in de kern een inkomenssubsidie was. In feite als je voor de KOR in aanmerking kwam,... 2018-04-19 09:04:23.0
Voor de goede orde, belanghebbende X was alleen maar de gebruiker en niet de eigenaar 2018-04-05 21:19:36.0
Hier denkt de Nationale Ombudsman (terecht) heeeel anders over! 2018-04-05 09:07:54.0
Ook in dit bericht van de Staatssecretaris worden adviseurs slechts in negatieve zin vermeld. Er wordt niet bij gezegd... 2018-04-04 13:56:34.0
n.v.t. 2018-03-23 18:21:48.0

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen