Fiscaal nieuws

In een aanvullend besluit bevestigt staatssecretaris Snel voor enkele situaties dat het aangaan of wijzigen van een huwelijksgoederengemeenschap niet leidt...
Dat de schenkingsmaatregel bij bepaalde vermogensverschuivingen binnen de huwelijksgemeenschap niet zal worden opgenomen in de Successiewet is welhaast de...
In de Belastingplannen voor 2018 stelt demissionair staatssecretaris Wiebes van Financiën voor om in de Successiewet te bepalen wanneer een...
Een reeds verjaarde navorderingsbevoegdheid kan niet herleven door de onbeperkte navorderingstermijn voor buitenlands vermogen in de erfbelasting. Dit oordeel...
'Benutten, betalen en besteden', zo typeert Bernard Schols de nieuwe uitvoeringsregeling met aanvullende voorwaarden voor de 'jubelton', oftewel de verhoogde...
De naar aanleiding van een WOB-verzoek openbaar gemaakte praktijkhandreiking bedrijfsopvolging vastgoedexploitanten geeft een erg gekleurd beeld van hoe de...
De met terugwerkende kracht voorgestelde reparatie in het Belastingpakket 2017, om indirect gehouden aandelenbelangen van minder dan 5% uit te sluiten van de...
Zoals inmiddels gebruikelijk waren ook dit jaar de Prinsjesdagstukken al voor de derde dinsdag van september uitgelekt. Bovendien was van diverse maatregelen...
Het overgangsrecht bij de structurele verruiming van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning vanaf 2017, is een sterk staaltje van complexiteit. Edwin...
De op vrijdag 1 juli 2016 aangekondigde reparatie van een kennelijk onbedoelde verruiming van de bedrijfsopvolgingsregeling komt voor de praktijk onaangenaam...
1  2  3   Volgende

Uitvergroot

Sinds 1 mei 2016 is de Wet DBA van kracht, een klein wetje die feitelijk niet meer regelt dan de afschaffing van de VAR. De impasse duurt voort en de richting...
Een interessante vraag is wat er na de ratificatie van het multilaterale verdrag gaat gebeuren. Het MLI leidt tot aanpassing van bestaande bilaterale...
Een nieuwe loot ontspruit aan de stam van fiscale transparantie-initiatieven. Op 13 maart 2018 is in EU-verband politiek akkoord bereikt over nieuwe...
Er moet iets gebeuren om de btw toekomstbestendig te maken en de uitwassen van de overgangsregeling, zoals de regeldruk en de onuitroeibare fraude, te bestrijden....
Ondernemen betekent risico nemen. Als internationaal opererende bedrijven een bedrijfsverlies lijden, rijst de vraag welk land dit verlies fiscaal in aanmerking...
Meer Uitvergroot

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

                   

Meest gelezen

Agenda

Meer agenda

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Ik heb altijd begrepen dat de KOR in de kern een inkomenssubsidie was. In feite als je voor de KOR in aanmerking kwam,... 2018-04-19 09:04:23.0
Voor de goede orde, belanghebbende X was alleen maar de gebruiker en niet de eigenaar 2018-04-05 21:19:36.0
Hier denkt de Nationale Ombudsman (terecht) heeeel anders over! 2018-04-05 09:07:54.0
Ook in dit bericht van de Staatssecretaris worden adviseurs slechts in negatieve zin vermeld. Er wordt niet bij gezegd... 2018-04-04 13:56:34.0
n.v.t. 2018-03-23 18:21:48.0

Recente Fiscale ergernissen

In het licht van het rechtszekerheidsbeginsel levert de onbeperkte navorderingstermijn voor buitenlands vermogen, zoals deze in art. 66, lid 3, Successiewet 1956...
Meer Fiscale ergernissen