Fiscaal nieuws

De Belastingdienst kan geen verzuim- en vergrijpboetes opleggen aan een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Door een leemte in de wet is dit niet...
Er is een nieuw onderwerp toegevoegd aan de lijst van thema's op de Navigator. De lijst bevat inleidende beschrijvingen van belangrijke fiscale...
Er is in de media commotie ontstaan over een wetswijziging waardoor de FIOD, zonder inschakeling van de politie, vanaf deze zomer infiltranten mag gaan...
De onlangs verschenen rechtbankuitspraak over een vergrijpboete opgelegd aan een belastingadviseur wegens het voor zijn klant opzettelijk niet doen van...
De huidige belastingrenteregeling maakt de Belastingdienst slapend en gratis rijk. Dat de Tweede Kamer onlangs een motie over deze rente heeft aangenomen is...
De pakkans voor zwartspaarders is aanzienlijk toegenomen en dat maakt de coulanceregeling bij vrijwillig melden van verzwegen vermogen overbodig. Vanuit die...
Met het wetsvoorstel terugvordering staatssteun komt er een sluitende set aan regels in de nationale wetgeving om aan de terugvorderingsverplichting van de...
Moet de pleitbaarheid van een standpunt nu enkel naar objectieve maatstaven worden beoordeeld, of speelt de subjectiviteit toch nog een rol? Dat vraagt...
Staatssecretaris Wiebes wil af van de 'zware' bezwaarprocedure bij aanvullingen op de aangifte inkomstenbelasting. Daarom zet hij voortaan de route voor...
De vergrijpboete die de Belastingdienst oplegt aan een medepleger is niet mals, zo blijkt uit een recente uitspraak van Rechtbank Gelderland. Daaruit valt...
1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Wordt het Model A of Model B bij de implementatie van de CFC-maatregel van ATAD1 in de VPB? Deze vraag houdt de fiscale gemoederen flink bezig. Onlangs heeft...
Na een paar jaarrapportages, is het eenvoudiger te beoordelen of de ANBI wel aan alle regels voldoet. Wijsheid komt immers met de jaren. Voldoet de ANBI echt...
Door de verschraling van het fiscale-eenheidsregime tot louter een horizontale verliesverrekeningsregeling aan te vullen met een lager bezitspercentage – wat mij...
Volgend jaar viert de vennootschapsbelasting haar 50-jarige jubileum. De optelsom van de op komst zijnde wijzigingen leidt ertoe dat we straks de facto van een...
Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen gezorgd voor wettelijke maximale verhoudingen tussen de OZB-tarieven, maar deze zijn vervangen door een...
Meer Uitvergroot

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

                   

Meest gelezen

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Een zeer terechte waarschuwing. De (fiscale) politiestaat komt steeds dichterbij. 2018-03-09 10:28:09.0
Gewoon niets meer van ElsevierKluwer kopen bij kiosken dan merken ze wel dat het dom is om offline programma productie... 2018-03-01 11:55:26.0
..en zo land de stas én de DG weigeren te investeren in mensen en apparatuur, daar bovenop nog reorganiseren (meer werk... 2018-02-26 14:41:43.0
Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0
Eens dat overgangsrecht doorgaans noodzakelijk is, zeker daar wat het langlopende contracten betreft. Maar in mijn... 2018-02-11 10:08:55.0

Recente Fiscale ergernissen

Belastingrente betalen is nooit leuk. Belastingrente betalen over een bedrag dat de fiscus gewoon schuldig is, of was, is een van mijn grote ergernissen, zo stelt...
Het is geen strikt fiscale ergernis, maar toch: het nodeloze gebruik door de Hoge Raad van de uitdrukking ‘niet onbegrijpelijk' bij de verwerping van...
Ronald Russo ergert zich aan ANPR-camera's die niet gebruikt mogen worden. Soms is het lastig om vrijwillig aan je verplichtingen te voldoen, gezien...
Marcella Meeuwissen en Sanne Verhage ergeren zich aan de regeling van de belastingrente die meer weg heeft van een verkapte belastingheffing dan van het...
Rob Cornelisse ergert zich aan het feit dat de Belastingdienst in zijn werkinstructie 'telefonisch horen' standpunten inneemt die contra legem zijn. De...
Meer Fiscale ergernissen