Fiscaal nieuws

Door een indexatiekwestie is stemming over het wetsvoorstel tot uitfasering van het pensioen in eigen beheer tot nader order uitgesteld. Er zou een...
Moet de dga die straks zijn pensioen in eigen beheer afkoopt of omzet in een oudedagsverplichting, nu wel of niet samen met zijn partner naar de notaris? Die...
De dga die straks zijn pensioen in eigen beheer wil afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting, kan dit niet zonder instemming van zijn (gewezen)...
Of de afschaffing van het pensioen in eigen beheer al dan niet succesvol zal zijn hangt af van de handtekening van de (gewezen) partner van de dga. Zonder...
De afschaffing van het pensioen in eigen beheer is een typisch voorbeeld van 'korte termijn denken'. De consequenties op lange termijn worden gemakshalve...
Na veel wikken en wegen is de keuze gemaakt. Het pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft. Edwin Heithuis spreekt van een goede deal voor de dga, maar de...
Een 'spaarvariant bij uitfasering' moet een nieuwe boost geven aan de optie van afschaffing van het pensioen in eigen beheer. Pensioenconsultant Edzo Boven...
Lang verwacht en nu dan toch eindelijk verschenen: de brief met een uitwerking van twee oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. Volgens Gerard...
De perikelen met het pensioen in eigen beheer duren voort. Daarbij komt de partner van de dga die onder huwelijkse voorwaarden is gehuwd, er bekaaid vanaf....
Afschaffing van het pensioen in eigen beheer! Deze door staatssecretaris Wiebes van Financiën geschetste optie als mogelijke oplossing voor de problemen met...
Vorige 1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen gezorgd voor wettelijke maximale verhoudingen tussen de OZB-tarieven, maar deze zijn vervangen door een...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie jaar later volgden de Brede Herwaardering II en III. Voor wat betreft lijfrenten constateer ik dat...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden gevoerd, om te voorkomen dat de onbekendheid ermee ten koste gaat van het draagvlak van de rechtspraak....
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en ‘deferred recovery' – zien er op het eerste gezicht verschillend uit, maar zijn materieel toch ook erg...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de per-elementbenadering van toepassing is op de fiscale-eenheidsregeling in Nederland en heeft...
Meer Uitvergroot

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

                   

Meest gelezen

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0
Eens dat overgangsrecht doorgaans noodzakelijk is, zeker daar wat het langlopende contracten betreft. Maar in mijn... 2018-02-11 10:08:55.0
Eindelijk nummer IV: een goed en noodzakelijk voornemen, dat ik deels deel! Zo mochten wij samen in maart en april 2006... 2018-02-09 12:21:50.0
Dit is ook het geval voor ouderen die hun ex partner het aandeel van het pensioen moeten betalen. Ook hier dubbele... 2018-02-08 15:46:21.0
Wat zou het een zegen zijn voor volk en vaderland wanneer de inspecteur iemand niet zou dwingen om voor een kwestie als... 2018-01-30 19:25:46.0

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen