Fiscaal nieuws

Hoe kijkt men aan tegen de twee door staatssecretaris Wiebes uitgewerkte oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer? Specialist...
Een fiscale reserve voor de oude dag van de dga zou mogelijk een oplossing kunnen zijn voor de huidige problemen met het pensioen in eigen beheer, ware het...
'Bezint eer ge begint'. De nettolijfrente dan wel het nettopensioen waarmee 'boventonners' vanaf 2015 fiscaal vriendelijk kunnen bijsparen voor hun oude dag...
De transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 juli 2015 moeten betalen bij ontslag van een werknemer is inderdaad eerlijker. Goedkoper is echter maar zéér de...
Gewauwel, herhaling van zetten en geen oplossing. Zo bestempelt pensioenspecialist mr. Theo Gommer MPLA de recent verschenen brief van staatssecretaris Wiebes...
De aftopping van de pensioenopbouw over inkomens hoger dan 100.000 euro is enigszins verzacht in het nieuwe pensioenakkoord tussen het kabinet en de drie oppositiepartijen D66,...
In een brief aan zowel de Tweede als de Eerste Kamer schetst staatssecretaris Weekers van Financiën een aantal mogelijkheden om de problemen met het pensioen in eigen beheer het hoofd...
In de uitzendbranche en de metaalsector gaan bedrijven failliet doordat bedrijfstakpensioenfondsen (bpf) met terugwerkende kracht premiebetalingen eisen van...
Als het kabinet de in het regeerakkoord voorgenomen pensioenmaatregelen doorvoert, worden werknemers voor het pensioen dat ze zich wensen afhankelijker van sparen in box 3. En de...
De verplichte garanties die de Belastingdienst eist bij het overbrengen van pensioenkapitaal naar het buitenland zijn en blijven de Europese Commissie een doorn in het oog. Als...
Vorige 1  2  3  4  5   Volgende

Uitvergroot

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen gezorgd voor wettelijke maximale verhoudingen tussen de OZB-tarieven, maar deze zijn vervangen door een...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie jaar later volgden de Brede Herwaardering II en III. Voor wat betreft lijfrenten constateer ik dat...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden gevoerd, om te voorkomen dat de onbekendheid ermee ten koste gaat van het draagvlak van de rechtspraak....
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en ‘deferred recovery' – zien er op het eerste gezicht verschillend uit, maar zijn materieel toch ook erg...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de per-elementbenadering van toepassing is op de fiscale-eenheidsregeling in Nederland en heeft...
Meer Uitvergroot

Columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

                   

Meest gelezen

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Downloads

Meer downloads

Recente reacties

Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0
Eens dat overgangsrecht doorgaans noodzakelijk is, zeker daar wat het langlopende contracten betreft. Maar in mijn... 2018-02-11 10:08:55.0
Eindelijk nummer IV: een goed en noodzakelijk voornemen, dat ik deels deel! Zo mochten wij samen in maart en april 2006... 2018-02-09 12:21:50.0
Dit is ook het geval voor ouderen die hun ex partner het aandeel van het pensioen moeten betalen. Ook hier dubbele... 2018-02-08 15:46:21.0
Wat zou het een zegen zijn voor volk en vaderland wanneer de inspecteur iemand niet zou dwingen om voor een kwestie als... 2018-01-30 19:25:46.0

Recente Fiscale ergernissen

Er zijn geen resultaten.
Meer Fiscale ergernissen