Dit is de titel van het artikel dat op 16 oktober 2014 is verschenen in Weekblad fiscaal recht. In de columns van TaxLive kwam dit onderwerp eerder ter...
Terecht wijst Mark Robben op onleesbare regelgeving en roept hij op meer oog te hebben voor de taalkundige vormgeving van het (overdrachts-)belastingrecht. De...
De twee rapporten met fiscale aanbevelingen die onlangs aan het kabinet zijn aangeboden spreken elkaar tegen. In het rapport van de commissie-Van Dijkhuizen, dat betrekking heeft op...
In diverse arresten van 25 november 2011 werd door de Hoge Raad op een aantal punten duidelijkheid verschaft over de onzakelijke lening. Het lijkt er echter op dat de afgelopen...
Frank van Merrienboer
Drs. Frank van Merrienboer is partner bij ESJ Accountants & Belastingadviseurs te Breda. Hij is lid van de Commissie wetsvoorstellen van het Register Belastingadviseurs met als specialisatie de vennootschapsbelasting. Meer lezen