De rubriek Uitvergroot in VN 2014/ 61 trok mijn aandacht. De auteur stelt daarin dat er maatregelen zouden moeten worden getroffen waardoor verliezen op...
Frans van der Deijl
Frans van der Deijl studeerde van 1968 tot 1973 fiscaal recht in Leiden. Na zijn studie werkte hij als belastingadviseur in Den Haag, Rotterdam, Zoetermeer en Leiden. Thans heeft hij een part-time praktijk. Gedurende vele jaren heeft hij familiebedrijven begeleid en daarbij de problematiek van de niet afwaardeerbare lening van dichtbij meegemaakt. Hij is lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Meer lezen