Nieuw in Vakstudienieuws Vandaag

Rechtbank Limburg oordeelt dat het waterschap niet verplicht is om de NEN-normen te publiceren waarnaar verwezen wordt in de verordening (en de bijlagen).
Hof Amsterdam oordeelt dat de verhuur van onbemande elektrische sloepen aangemerkt kan worden als een vermakelijkheid in de zin van de Verordening op de vermakelijkheidsretributie te water 2005. X is...
Hof Den Haag oordeelt dat de inspecteur niet onrechtmatig, althans niet onredelijk en willekeurig, heeft gehandeld doordat hij de aangifte van X aan een nader onderzoek heeft onderworpen. De...
Rechtbank Den Haag oordeelt dat de inspecteur bij het toepassen van de DCF-methode ten onrechte is uitgegaan van de resultaten die in het verleden zijn behaald en er worden algemene aannames...
Rechtbank Den Haag oordeelt dat X bv geen aftrek van voorbelasting kan claimen als er oninbare vorderingen zijn. Bovendien maakt X bv niet aannemelijk dat de betreffende vergoedingen niet zullen...
Meer VN Vandaag

Internationaal

Request for a preliminary ruling from the Finanzgericht Düsseldorf in the case Deutsche Post. Is the second subparagraph of Article 24(1) of Commission Implementing...
Request for a preliminary ruling from the Commissione Tributaria Regionale del Lazio in the case Pilato. Has CN heading 8704 of the Combined Nomenclature to be interpreted...
Request for a preliminary ruling from Vestre Landsret in the case C&D Foods Acquisition. Should Article 168 of Directive 2006/112/EC be interpreted as meaning that a...
Action in the case Commission v United Kingdom. The Commission considers that permitting the sale of marked fuel for propelling private pleasure craft is fundamentally...
Request for a preliminary ruling from the Conseil d'État in the case Valériane. Must the provisions of Article 17 of the Sixth VAT Directive of 17 May 1977, which have, in...
Meer Internationaal

Recente columns

Niet eerder stond het onderscheid tussen belastingontwijking en belastingontduiking zozeer in het brandpunt van de publieke belangstelling als nu. BNN-VARA...
Gisteren betoogde ik op deze plaats dat de verhoging van het ab-tarief naar 28,5% die het kabinet voor dga's in petto heeft, volstrekt onnodig is. Door de...
Meer columns

Corporate nieuws

DRV Accountants & Adviseurs blikt in het jaarverslag 2016 terug op een succesvol jaar. De omzet steeg van € 40,9 miljoen in 2015 naar € 46,7 miljoen in...
De omzet van PwC Nederland steeg afgelopen boekjaar met 3% naar € 767 miljoen. Dit staat in het jaarbericht van 2016/2017. Verder is ook het...
KroeseWevers verhuist per 2 oktober 2017 naar Hanzeweg 1b in Deventer. Vanuit dit nieuwe pand wil KroeseWevers haar cliënten, relaties en medewerkers een...
De omzet van EY Nederland steeg afgelopen boekjaar met 9 procent, van €727 miljoen naar €796 miljoen terwijl de winst met 9 procent groeide van €135 miljoen...
Dhr. prof. mr. S.C.W. Douma (1976) wordt op 1 oktober 2017 benoemd tot hoogleraar Internationaal en Europees Formeel Belastingrecht aan de Faculteit der...
Meer corporate nieuws

Uitvergroot

Het dagelijkse leven wordt in plaats van eenvoudiger steeds ingewikkelder. Deze trend is ironisch genoeg aanleiding om een ingewikkelde regeling voor eenvoudige...
Bart van Walderveen bekruipt het gevoel dat het fiscale instrument te lichtvaardig wordt ingezet om wenselijke beloningsverhoudingen in de Nederlandse economie te...
Edwin Heithuis vraagt zich af of de kleine belastingen niet kunnen worden vervangen door de 1%-norm. Elke belasting die minder opbrengt dan 1% van de totale...
Het belang van de schatkist staat bij de inkeerregeling voorop. Maar die vraagt eerder om verruiming dan om afschaffing van de inkeerregeling. De...
Het multilaterale instrument is een bijzonderheid en beoogt (versnelde) harmonie. In hoeverre het instrument zal leiden tot harmonieuze muziek, of ook tot ruis of...
Meer Uitvergroot

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Mooi resultaat voor de belastingplichtige, maar een oordeel dat afwijkt van de jurisprudentie. Zelfs als de wet na de... 2017-10-17 20:02:13.0
Goedendag, weet iemand wat dit betekend als je dividend uit je eigen BV wilt uitkering aan jezelf? Lijkt op een enorm... 2017-10-09 11:00:45.0
Vraag m.b.t. V-N 2004/29.4 pag. 9/9 van belanghebbende HR 39.160. r.o. 3.2 zegt dat ik goed heb aangegeven en niet... 2017-09-30 08:55:05.0
Er zijn nog steeds mogelijkheden: http://efkbelastingadviseurs.nl/nl-... 2017-09-27 13:56:10.0
De link naar de arresten van HvJ EU ("nieuwsbron") is de laatste tijd niet meer juist. 2017-09-25 08:39:32.0

Dossier Prinsjesdag 2017

Ook dit jaar heeft de redactie een dossier samengesteld met daarin alle relevante berichten, artikelen en columns over het Belastingplan 2018 en andere fiscale plannen. Bezoek het dossier >>>

                   

Fiscaal nieuws

De Europese Commissie kondigde onlangs een ingrijpende...
Zo beleidsarm als het pakket Belastingplan 2018...
Alle delen van de Vakstudie, het fiscale naslagwerk met...
Meer fiscaal nieuws

Actueel

Het Europese Hof van Justitie (hierna: HvJ EU) is in een drietal uitspraken ingegaan op de toepasbaarheid van de koepelvrijstelling. Deze vrijstelling geldt...
In de komende jaren wordt waarschijnlijk een flink aantal belastingverdragen aangepast. De aanpassingen zijn het gevolg van het multilateraal instrument...
Nadat demissionair minister Kamp de kopers van zonnepanelen had beloofd dat de salderingsregeling tot 2023 in stand zou blijven, staat in het regeerakkoord...
1  2  3  4  5   Volgende

Recente Fiscale ergernissen

Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Belastingrente betalen is nooit leuk. Belastingrente betalen over een bedrag dat de fiscus gewoon schuldig is, of was, is een van mijn grote ergernissen, zo stelt...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist geformuleerd. Nu zijn wel meer wetsbepalingen ongelukkig, maar het ergerlijke aan deze bepaling is, zo vindt...
Meer Fiscale ergernissen

Agenda

Meer agenda

Downloads

Meer downloads

Nieuws van leden

Meer nieuws van leden