Nieuw in Vakstudienieuws Vandaag

Rechtbank Gelderland oordeelt dat niet wordt voldaan aan de onderhoudseis, aangezien de grootvader een pleegzorgvergoeding ontvangt. Hierdoor wordt namelijk een substantieel deel van de...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet de vereiste IB-aangifte heeft gedaan ook als wordt aangenomen dat de oogst volgens zijn eigen verklaring bij de politie slechts €...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de ontvanger niet aannemelijk maakt dat er sprake was van kennelijk onbehoorlijk bestuur van de heer X, waardoor (uiterlijk) in april 2014...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heer X als rijnvarende onder het Rijnvarendenverdrag valt, zodat de Luxemburgse E101-verklaring niet bindend is voor Nederland. De verklaring is...
Hof 's-Hertogenbosch oordeelt in hoger beroep dat de zaak niet wordt terugverwezen naar de rechtbank, ondanks dat deze niet heeft gereageerd op het verzoek van de heer X om de zitting in eerste aanleg...
Meer VN Vandaag

Internationaal

Na 2020 wordt er in België een systeem van fiscale consolidatie ingevoerd waarbij Belgische bedrijven de winsten van één groepsvennootschap met de verliezen van...
De regering in Cambodja gebruikt de belastingen als instrument om tegenstanders van het regime monddood te maken. Dat schrijft One World , het...
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft bij de Belgische tegenhanger nagevraagd wat er misgaat met de tolheffing op vrachtwagens. De Belgische beheerder...
De komende drie jaar wil de Franse president Macron dat grote bedrijven meer belasting gaan betalen via een heffing, CS3 geheten. Dat meldt het ...
De tolheffing voor vrachtwagens in België werkt niet naar behoren. Transportbranchevereniging TLN zegt dat de registratiekastjes in de vrachtwagens regelmatig...
Meer Internationaal

Recente columns

Sinds jaar en dag roept het kabinet dat het belastingstelsel in Nederland eenvoudiger moet worden. Gepleit wordt voor één tarief voor iedereen, de zogenoemde...
Frank Elsweier vraagt zich af of een op Duitse leest geschoeide Gewerbesteuer iets voor Nederland zou kunnen zijn. In een brief van 24 juni 2016...
Meer columns

Corporate nieuws

Accountantskantoor Deloitte trekt de portemonnee om beleggers in Innoconcepts te compenseren voor de schade die zij hebben geleden door het faillissement van...
De samenwerking van AAGORA Accountants & Adviseurs met accountant- en adviesorganisatie CROP is beklonken. Vanaf 1 oktober 2017 worden de medewerkers van...
Hertoghs Advocaten heeft een vestiging geopend in Amsterdam. Het kantoor is gevestigd aan de Raadhuisstraat 15. Naast vestigingen in Breda en...
Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag een transactie bekendgemaakt met KPMG-gebouw Amstelveen II B.V. Deze transactie betreft de door het OM gemaakte...
PwC heeft 9 nieuwe partners en 36 nieuwe directors benoemd met ingang van 1 juli. Het merendeel heeft zich binnen het accountants- en advieskantoor...
Meer corporate nieuws

Uitvergroot

Momenteel zijn de onderhandelingen over een nieuw kabinet druk gaande. Voor een nieuw pakket aan fiscale maatregelen om gestelde beleidsdoelen te realiseren lijkt...
KEI, het grote moderniseringsprogramma van de rechtspraak, moet erin resulteren dat de rechtspraak een betere aansluiting krijgt bij de digitalisering van de...
Peter Hoogstraten gaat in op een voor hem toenemende discrepantie tussen het recht en het rechtsgevoel in de fiscaliteit. Als de wetssystematiek goed...
Marco Gomes Vale Viga vraagt zich na bestudering van het Baštová-arrest en de uitspraak van Rechtbank Noord-Holland van 9 juni 2017 af wat waar is van de stelling...
Er is nog geen nieuwe regering, maar fiscale wetenschappers hebben voorstellen gepresenteerd over een grondige herziening van het belastingstelsel. Anna van Aalst...
Meer Uitvergroot

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

LS, Logisch en terecht. Eigenlijk moet elke garage een lijntje hebben naar een salarisspecialist. Een goed advies aan... 2017-08-22 08:26:32.0
Ik vermoed dat de gedachte van het HvJ is dat het prijzengeld geen vergoeding voor een prestatie is omdat het winnen van... 2017-08-17 18:30:06.0
Weet je Thomas, de ZZP'er klaagt dan misschien wel niet of nooit, maar jij klaagt wel en dat bevreemd mij. Vervang het... 2017-08-16 08:44:07.0
Bovenstaande betreft Wet IB 2001. Zou dit voor Wet VPB 1968 ook gelden, als de Hoge Raad het advies van de A-G volgt? 2017-08-02 11:48:42.0
Ik betaalde de maximale premie ZvW over zowel mijn pensioeninkomsten als over mijn werkzaamheden die ik tegelijkertijd... 2017-07-31 15:00:56.0

                   

Fiscaal nieuws

Alle inspanningen ten spijt is de strijd tegen...
Het wetsvoorstel 'btw-behandeling van vouchers' is...
Met een internetconsultatie zet het demissionaire kabinet...
Meer fiscaal nieuws

Actueel

VNO-NCW en MKB-Nederland maken 'ernstig bezwaar' tegen een conceptwetsvoorstel van het ministerie van Financiën waarin de definitie voor geneesmiddelen wordt...
Na 2020 wordt er in België een systeem van fiscale consolidatie ingevoerd waarbij Belgische bedrijven de winsten van één groepsvennootschap met de verliezen van...
De regering in Cambodja gebruikt de belastingen als instrument om tegenstanders van het regime monddood te maken. Dat schrijft One World , het...
1  2  3  4  5   Volgende

Recente Fiscale ergernissen

Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Belastingrente betalen is nooit leuk. Belastingrente betalen over een bedrag dat de fiscus gewoon schuldig is, of was, is een van mijn grote ergernissen, zo stelt...
Art. 10a lid 5 onderdeel a Wet Vpb. 1969 is onjuist geformuleerd. Nu zijn wel meer wetsbepalingen ongelukkig, maar het ergerlijke aan deze bepaling is, zo vindt...
Meer Fiscale ergernissen

Actuele noten in de BNB

U wordt doorverwezen naar de Kluwer Navigator

Agenda

Meer agenda

Downloads

Meer downloads

Nieuws van leden

Meer nieuws van leden