Nieuw in Vakstudienieuws Vandaag

A-G Ettema is van mening dat het verlenen van toegang tot het park en de gelegenheid geven tot parkeren twee zelfstandige prestaties zijn.
Advocaat-generaal Wattel is het niet eens met het oordeel van Hof Amsterdam dat de opwaardering van de vordering evenredig toegerekend kan worden aan zakelijke en concernmotieven.
Inwoners van Nederland met een pensioen uit Duitsland kunnen een tegemoetkoming (Zulage) krijgen van de Deutsche Rentenversicherung (DRV), voor de premie Wet langdurige zorg (Wlz) en de bijdrage...
De Hoge Raad oordeelt dat X vof tegen de afwijzende beschikking om tot een nieuwe sectorindeling voor de werknemersverzekeringen over te gaan eerst bezwaar had moeten aantekenen. Het hof had het...
De Hoge Raad is het niet eens met het oordeel van de Centrale Raad van Beroep dat sprake is van een gezamenlijke huishouding van X en X1. In de uitspraak van de Centrale Raad ontbreekt de vaststelling...
Meer VN Vandaag

Internationaal

Coca-Cola is afgelopen kwartaal stevig in de rode cijfers gedoken, door een eenmalige miljardenlast vanwege de Amerikaanse belastinghervormingen. Het...
Request for a preliminary ruling from the Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas in the case Skonis ir kvapas. Must Article 4(1) of Council Directive 2011/64/EU of...
Request for a preliminary ruling from the Supremo Tribunal Administrativo in the case GE Power Controls. In the light of Article 313(1) of the Implementing Regulation, are...
Request for a preliminary ruling from the Högsta förvaltningsdomstolen in the case Srf konsulterna. Must the expression ‘admission to events' in Article 53 of the VAT...
Request for a preliminary ruling from the Tribunal Arbitral Tributário in the case Tratave. Do the principle of neutrality and Article 90 of Council Directive 2006/112/EC...
Meer Internationaal

Recente columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

Corporate nieuws

2017, het jaar waarin Alfa haar 75-jarig bestaan vierde, kenmerkte zich door duurzame groei. Er werden mooie financiële resultaten behaald. De omzet nam met...
Accountants- en belastingadviesorganisatie RSM heeft accountantskantoor Hoogland overgenomen. Hoogland heeft 20 medewerkers die allen overgaan...
DLA Piper Amsterdam heeft Jean Paul Dresen per 1 februari 2018 als Legal Director aangesteld ter versterking van haar Tax praktijk. Dresen is afkomstig van...
Mr Roland J. de Jonge (1973) is per 5 februari 2018 in dienst getreden als Director bij Mazars Accountants en Adviseurs. De Jonge komt van Kop of Munt, een...
Op 1 februari 2018 is Frederik Boulogne gestart bij Lubbers, Boer & Douma. Boulogne komt van PwC (Nederland en Singapore). Frederik Boulogne...
Meer corporate nieuws

Uitvergroot

Sinds 1990 heeft de wetgever jarenlang met limiteringen gezorgd voor wettelijke maximale verhoudingen tussen de OZB-tarieven, maar deze zijn vervangen door een...
In 1992 is de Brede Herwaardering I in werking getreden. Drie jaar later volgden de Brede Herwaardering II en III. Voor wat betreft lijfrenten constateer ik dat...
Het debat betreffende AI in de rechtspraak moet nu worden gevoerd, om te voorkomen dat de onbekendheid ermee ten koste gaat van het draagvlak van de rechtspraak....
De verschillende benaderingen – ‘deferred taxation' en ‘deferred recovery' – zien er op het eerste gezicht verschillend uit, maar zijn materieel toch ook erg...
De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de per-elementbenadering van toepassing is op de fiscale-eenheidsregeling in Nederland en heeft...
Meer Uitvergroot

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

Als aanvulling op "voorzet #3": de stakingslijfrente kan (verplicht) al (veel) eerder ingaan (artikel 3.129... 2018-02-12 10:38:01.0
Eens dat overgangsrecht doorgaans noodzakelijk is, zeker daar wat het langlopende contracten betreft. Maar in mijn... 2018-02-11 10:08:55.0
Eindelijk nummer IV: een goed en noodzakelijk voornemen, dat ik deels deel! Zo mochten wij samen in maart en april 2006... 2018-02-09 12:21:50.0
Dit is ook het geval voor ouderen die hun ex partner het aandeel van het pensioen moeten betalen. Ook hier dubbele... 2018-02-08 15:46:21.0
Wat zou het een zegen zijn voor volk en vaderland wanneer de inspecteur iemand niet zou dwingen om voor een kwestie als... 2018-01-30 19:25:46.0

                   

Fiscaal nieuws

De door de Belastingdienst afgegeven rulings staan ter...
Een renteswap met een negatieve waarde is een schuld in...
Met de goedkeuring in het onlangs verschenen besluit over...
Meer fiscaal nieuws

Actueel

De door de Belastingdienst afgegeven rulings staan ter discussie. In de media, en met name het Financieele Dagblad, zwelt de roep om meer transparantie aan....
Vanwege de naderende brexit worden er vanaf volgende week nieuwe douanebeambten geworven. Volgens staatssecretaris Menno Snel van Financiën zijn er 750 tot...
Coca-Cola is afgelopen kwartaal stevig in de rode cijfers gedoken, door een eenmalige miljardenlast vanwege de Amerikaanse belastinghervormingen. Het...
1  2  3  4  5   Volgende

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die worden gebruikt om belastingwetgeving snel door te voeren. Sinds enkele jaren legt het...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met terugwerkende kracht. Henk heeft een schat van een zoon, Frits. Frits is nu bijna 17 en krijgt...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Meer Fiscale ergernissen

Agenda

Meer agenda

Downloads

Meer downloads

Nieuws van leden

Meer nieuws van leden