Nieuw in Vakstudienieuws Vandaag

Minister Hoekstra van Financiën heeft een planningsbrief voor 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin geeft hij per maand aan welke stukken de Kamer in 2018 kan verwachten.
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de in 2004 gerealiseerde verkoopwinst van € 200.000 twijfel wekt aan het bewijsvermoeden dat mevrouw X in 2010 en 2011 niet-aangegeven inkomen moet...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep dat de heer X niet zo spoedig als redelijkerwijs van hem kon worden verlangd bezwaar tegen de IB-aanslag heeft gemaakt. Dit is namelijk pas gebeurd drie...
Hof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat de heffingsambtenaar in hoger beroep voldoende inzicht heeft gegeven in de raming van de baten en lasten voor de leges. De opbrengstlimiet is niet overschreden.
Rechtbank Den Haag oordeelt dat het tarief van 2% van toepassing is. Van doorslaggevend belang is volgens de rechtbank dat X ten tijde van de verkrijging beschikte over een omgevingsvergunning voor...
Meer VN Vandaag

Internationaal

De EU schrapt acht namen van de zwarte lijst voor belastingparadijzen. Dat zijn de ministers van Financiën in Brussel overeengekomen. Het gaat om Panama,...
On 22 January 2018, the European Commission has published a report on the state of play of implementation of the UCC since its entry into force on 1 May 2016. The report...
Eight jurisdictions have been removed from the EU's list of non-cooperative jurisdictions for tax purposes, following commitments made at a high political level to remedy EU concerns. ...
Action in the case Commission v Ireland. According to the decision of the European Commission of 30 August 2016 in case SA.38373, Ireland should have recovered within four...
Request for a preliminary ruling from the Gerechtshof 's-Hertogenbosch in the case A-Fonds. Is the extension of the scope of an existing system of aid as a result of a...
Meer Internationaal

Recente columns

Een van de belangrijkste fiscale regelingen voor agrarische ondernemers is de landbouwvrijstelling. Deze vrijstelling zorgt ervoor dat de waardestijging van...
Daar gaan we weer. Afgelopen weekend werd weer een hele serie documenten openbaar over allerlei bedrijven en vermogende particulieren die op legale of...
Meer columns

Corporate nieuws

Forward Fiscalisten heeft onlangs een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Yingke Law Firm. Yingke heeft in China ruim 40 kantoren en is wereldwijd actief...
De raad van bestuur van EY Nederland wordt voor een periode van drie jaar uitgebreid met twee nieuwe leden, Mirjam Sijmons en Nico Pul. Mirjam...
Houthoff zet in op een stevige uitbreiding van haar belastingadviespraktijk. Per 1 januari is Paulus Merks gestart als nieuwe partner. Deze uitbreiding volgt...
Vandaag introduceert mth accountants & adviseurs haar nieuwe merkpositionering die onder andere tot uiting komt in een nieuwe identiteit en merkbelofte....
PlasBossinade heeft per 1 januari 2018 Paulien Waninge als vennoot benoemd. Paulien Waninge is gespecialiseerd in fiscaal recht, insolventierecht...
Meer corporate nieuws

Uitvergroot

De Staatssecretaris van Financiën houdt er rekening mee dat de per-elementbenadering van toepassing is op de fiscale-eenheidsregeling in Nederland en heeft...
Recent is een aantal documenten over het ‘‘nalevingstekort'' vrijgegeven. Daaruit komt naar voren dat veel belastingplichtigen nog steeds een deel van de...
Het aantrekken van fiscale boegbeelden acht ik een goede HR-tactiek om de gewenste (en broodnodige) toename van kandidaten met specifieke fiscale kennis te...
Ik wil rond de feestdagen nog maar eens benadrukken dat collectiviteit de achilleshiel van belastingheffing is. Collectief betalen is niet (altijd) leuk, maar wel...
Een van de kennelijk meest brisante fiscale maatregelen van het nieuwe kabinet betreft de afschaffing van de dividendbelasting. Naar mijn mening is afschaffing...
Meer Uitvergroot

Verschenen in het Weekblad

Meer afleveringen

Recente reacties

"...enige tijd moet worden gegund". Hoeveel jaren wordt deze discussie al gevoerd? 2018-01-22 10:49:10.0
Bij een vermogensmutatiebelasting, met een vrijstelling per natuurlijk persoon, komen dit soort problemen niet op. De... 2018-01-15 09:42:10.0
Bij een vermogensmutatiebelasting, met een vrijstelling per natuurlijk persoon, komen dit soort problemen niet op. De... 2018-01-15 09:41:40.0
En de EU-communisten blijven maar doorgaan. Het houdt niet op. Niet vanzelf. Stefan Molyneux (youtube) "Being... 2018-01-12 09:26:44.0
Dat is een uitspraak van rechter Soeteman, die kan je toch niet serieus nemen?! 2018-01-08 19:09:09.0

                   

Fiscaal nieuws

De Stevensprijs leeft! De belangstelling onder jonge...
Meer fiscaal nieuws

Actueel

Recente Fiscale ergernissen

Madeleine Merkx ergert zich aan internetconsultaties die worden gebruikt om belastingwetgeving snel door te voeren. Sinds enkele jaren legt het...
Heiko Lohuis ergert zich aan conditionele wetgeving met terugwerkende kracht. Henk heeft een schat van een zoon, Frits. Frits is nu bijna 17 en krijgt...
Fiscaal recht is luxe recht. Fiscaal recht gaat doorgaans over luxeproblemen van mensen en bedrijven die niet (te) veel belasting willen betalen. Fiscaal recht...
Ik ben niet zo van definities en afbakeningen, meer een gevoelsmens. Iets voelt goed of juist niet. Als het juist (of zelfs helemaal) niet goed voelt, klopt er...
In het Financieele Dagblad van 22 juni 2017 staat een stuk met de kop ‘Baas fiscus: naleving wetten en regels volstaat niet voor belastingadviseurs'. Ik ben...
Meer Fiscale ergernissen

Agenda

Meer agenda

Downloads

Meer downloads

Nieuws van leden

Meer nieuws van leden